Friday, December 11, 2015

 

CAMINS, EL GRAN PROBLEMA- Art. La RellaCAMINS, EL GRAN PROBLEMA.
Un dels principals problemes que tenim els ajuntaments de municipis rurals, és el manteniment dels camins públics. Tots els municipis del Lluçanès, Berguedà, Osona....tenen una immensa xarxa de camins que han de ser mantinguts, sense disposar dels mitjans tècnics, humans, i sobretot econòmics que això suposa.
Es fàcil posar obligacions als ajuntaments, però impossible de complir-les sinó se’ls hi donen els mitjans per fer-ho. Ara i aquí, no els tenim, i aquest s’ha convertit en un dels principals conflictes i reptes municipals. També suposa un greuge comparatiu envers els municipis urbans que no tenen aquest problema, i de resoldre’l o no en depèn arrelar la gent en el territori o facilitar que en marxin.
A dia d’avui, els únics ajuts segurs que ens arriben son les subvencions de la Diputació de Barcelona, destinades a les ADF, d’acord amb els ajuntaments respectius, per mantenir els camins considerats bàsics per la prevenció d’incendis. Es una bona eina per garantir l’accés a tot el territori i fer possible poder-hi circular en cas d’incendis. A més relliguen un terme municipal amb un altre, i per tant, contenen una lògica evident.
Fora d’aquests ajuts anuals, s’han perdut per bancarrota de la Generalitat, els antics ajuts del Departament d’Agricultura, o de Política Territorial, o els procedents del Govern Central que executava l’empresa TRAGSA, o d’altres de la UE. En resum els ajuntaments hem quedat desproveïts de recursos per actuar en un tema tant essencial com aquest. I és lògic que pagesos, ramaders, propietaris forestals...reclamin el manteniment, i és lògic que els alcaldes no hi puguin fer front, tal com estan les coses.
A més, estem davant una contradicció impossible de resoldre. Si els volem fer molt ben fets ( asfaltats, pavimentats) el cost de manteniment posterior esdevé molt elevat. I si els arreglem amb tot-u, graves, gravilles, o materials similars, un simple tempesta, seguida del pas d’uns quants quads, 4 x 4, camions per extreure fusta...poden quedar pitjor de com estaven abans d’actuar-hi.
Què fer en aquestes circumstàncies ? La única via possible és reclamar que les administracions, dites superiors, considerin els camins com un servei bàsic essencial i concedeixin ajuts a tots els ajuntaments rurals, en proporció als quilòmetres de camins públics que han de mantenir. Com mesura complementària, els ajuntaments ens hem de mancomunar, coordinar o participar, en el marc dels consells comarcals. per actuar de manera conjunta per abaratir costos. De manera que cada any tinguem una planificació per arreglar camins comuns que de forma permanent son adequadament mantinguts. I les institucions dites superiors, han d’entendre que aquests ajuts son justos, per quan bona part de la culpa de malmetre’ls prové de la circulació de vehicles dels ciutadans de ciutat.

Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?