Tuesday, November 17, 2015

 

REBAIXAR TENSIÓ - art. Blogesfera

REBAIXAR TENSIÓ.
Estem en un moment realment complicat i toca extremar la prudència i rebaixar tensions. De moment els debats en el Parlament han estat un bon model per a tothom en quan a bones maneres i respecte mutu. Es la millor imatge que podem donar, cap en dintre i cap enfora. Pensem i estem en posicions totalment allunyades, però som capaços de discutir-les amb calma i respecte. Així ha de continuar.
Dit això, s’ha de trobar una sortida . Sóc dels que penso que la solució passa per esperar els resultats del 20 D i confiar en que un nou govern central, pugui iniciar el camí cap un nou pacte constitucional que desencalli la situació present. Ja sé que molts creuen que això no és possible i volen posar en el mateix sac a PP i PSOE, però les coses han canviat molt en els darrers anys. Almenys per  part del PSOE puc assegurar que està en una posició molt diferent de la tradicional.
I és que si algú tenia dubtes sobre el malestar dels catalans ha pogut comprovar l’existència clara d’aquest malestar. L’encaix de Catalunya en l’actual Constitució ha de ser modificat per un doble motiu: els anys transcorreguts han modificat la realitat del país, i moltes decisions del govern central, en mans del PP, l’han interpretat amb ànim restrictiu. I afegit a tot plegat, s’han vist unes maneres que no poden ser acceptades. Però el Madrid polític no és Espanya, i no podem barrejar conceptes ni posicionaments que no s’havien vist en el passat.
En les darreres setmanes han aparegut diverses enquestes en les quals queda reflectit el desig de modificar la relació Catalunya – Espanya, sense necessitat de trencar la relació. Aquesta hauria de ser la via per resoldre el problema. Dir que el temps d’arreglar les coses per aquesta via ha passat, i ja no es pot replantejar, no és certa. Sempre hi ha temps, si hi ha voluntat de fer-ho, i ara de voluntat n’hi ha per part de diversos partits que poden ser essencials en la conformació d’un nou govern central.
Quan escolto simplificacions immenses sobre la desconnexió, per no dir trencament o separació, em demano si els que les diuen , les creuen realment. El dany mutu que produeix l’actual situació ja és enorme, però mantenir la incertesa i el conflicte durant un temps més, provoca inquietud en la ciutadania, pèrdua de confiança en tot el sector econòmic, i incomprensió en els fòrums mundials. Efectes molt negatius que ens perjudiquen a tots.
De moment no hi ha cap dany irreparable per quan la resolució aprovada no té immediatesa ni efectes pràctics, de manera que hi ha temps per buscar una sortida digne i raonable. Tampoc per l’altra part s’han dut a terme altres accions que no siguin les previsibles i institucionals,de manera que la prudència és la norma. Cal demanar sensatesa i valorar les vies a seguir. No es pot pretendre tirar endavant un procés d’independència amb els resultats electorals obtinguts, ni trencant el marc constitucional i legal, espanyol i català, perquè deslegitima els objectius.

Es hora de rebaixar tensions i buscar vies alternatives per resoldre les reivindicacions catalanes sense necessitat de sortir de la legalitat. Les eleccions del 20 D ens donen la gran oportunitat de trobar unes forces polítiques disposades a acordar un nou encaix. Queda ben poc temps per tenir-ho a l’abast. Que res irreparable es dugui a terme que faci fracassar aquest objectiu. Els resultats serien negatius per les dues parts, i ningú hi sortiria guanyant. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?