Tuesday, November 24, 2015

 

QUANTIFICAR LES PROMESES- art. Regió 7            QUANTIFICAR LES PROMESES.
Com tothom, segueixo les vicissituds de les negociacions entre Junts pel sí i la CUP amb una gran dosis de sorpresa, incredulitat i desconfiança ,a la vista de les filtracions i explicacions de cada bàndol. I dic bàndol perquè l’escalada de crítiques, retrets i amenaces més o menys explícites, no semblen el camí més adequat per arribar a un acord, sinó més aviat a una batalla campal. En fi, queda per veure cap on ens volen portar, uns i altres.
Dit això, voldria exposar la immensa sorpresa que causa veure com es posen sobre la taula compromisos de plans d’ajudes a col·lectius desfavorits, promeses per pal·liar la pobresa energètica, recuperar qualitat en ensenyament i sanitat, acabar amb els desnonaments, etc. I dic sorpresa perquè cap de les parts quantifica les promeses que volen acordar. I tots sabem que sense recursos econòmics, les promeses queden en paper mullat.
I és aquí on voldria recordar algunes dades que ningú exposa ni critica, i fan del tot impossible donar compliment als possibles acords entre les parts, independentment de si pacten el futur president o no. 
La Generalitat ha assolit el seu màxim històric a nivell de deute amb una xifra mai imaginada com son seixanta-vuit mil milions d’euros. Aquesta xifra per si sola ja ha motivat que les empreses de ràting considerin els bons de la Generalitat com bons –escombraria. La meitat d’aquest deute està en mans del Govern central i la resta de múltiples entitats financeres, i per si sol, genera un increment diari de tres milions en interessos,de manera que dintre de pocs mesos ens acostarem als setanta mil milions de deute.
En aquests moments el pagament de nòmines depèn totalment de les bestretes mensuals del govern central a la Generalitat, i només un nou crèdit, procedent del FLA ( fons de liquiditat autonòmica) pot permetre pagar a alguns proveïdors. S’ha dit que potser el govern central juga a retardar l’arribada d’aquests fons per complicar, encara més, la situació creditícia de la Generalitat...podria ser, perquè uns i altres tenen prou ganes de trencar els vincles tradicionals, com per fer-ho també en aquest tema.
Feta aquesta llarga introducció ens hem de preguntar com es pot continuar sobrevivint sense un acord global, a mig i llarg termini, entre els dos governs , mitjançant el qual es garanteixin els serveis mínims essencials. A dia d’avui tenim les farmàcies esperant cobrar els tres o quatre mesos endarrerits, però és que els hospitals només reben dos terços dels ingressos, els ajuntaments tenen centenars de milions a l’espera de cobrar, els proveïdors no cobren en cap dels terminis establerts....i així tots els àmbits i sectors del territori, propers, a un ofec insostenible.

Mentrestant parlem d’altres problemes i podríem anar cap unes noves eleccions, però el pagament dels deutes no poden esperar, sobretot els estratègics. Ens hi va la qualitat de vida, la salut, i moltes prestacions lligades a la vida quotidiana. Per això, en comptes de posar sobre la taula promeses impossibles de complir, caldria posar-hi els remeis per rebaixar el deute i disposar d’un mínim de liquiditat. Abans d’anunciar noves inversions, s’ha d’explicar com pagar els deutes, i ja sé que això no té cap interès pels negociadors, però sí per la ciutadania en general, i els afectats, en particular. Sovint, s’han d’aparcar noves promeses, a favor de resoldre els problemes actuals. De moment no hem vist que les coses vagin per aquest camí. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?