Friday, November 20, 2015

 

NOVA SENTÈNCIA FAVORABLE A L'AJUNTAMENT.DE NOU UN TRIBUNAL DONA LA RAÓ A L’AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
Fa pocs dies varem rebre una nova sentència d’un tribunal, la qual ens donava tota la raó a l’ajuntament, la treia al denunciant, i fins i tot imposava una sanció a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, de 1.000 euros per la seva errònia interpretació i intervenció en el tema que ens ocupa.
I de què parlem ? Doncs, bé, l’any 2009 l’equip de govern, en Junta de Govern Local, va tractar un tema relacionat amb una denúncia d’un veí del poble, exposant el fonaments i el cost que havia tingut la tramitació. I aquesta acta de la Junta es va penjar en la web municipal, com fem habitualment, en pro de la transparència en l’acció de govern.
El veí afectat , a la vista d’aquesta publicació, va interposar denúncia davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades, la qual va dictaminar que era improcedent i suposava una falta greu per quan es posava nom al denunciant...
L’equip de govern varem considerar infundada aquesta resolució de l’Agència i la varem portar als Tribunals. Una primera sentència ens va donar la raó, i el veí en qüestió va interposar recurs, i ara ha arribat la sentència definitiva i ferma, la qual no solament avala la decisió de l’equip de govern, sinó que la considera totalment adequada, i d’interès públic, haver posat a la web municipal l’acta de la Junta de Govern Local denunciada. I obliga a pagar 1.000 euros a l’Agència per la seva resolució i per haver-nos obligat a l’ajuntament a recórrer als tribunals per confirmar el bon procediment.
Aquesta nova sentència, és una més de moltes altres que hem tingut, en les quals se’ns dona la raó i la treu al denunciant, el qual fins i tot reclamava imports d’unes desenes de milers d’euros per suposats danys a la seva persona. Totes les reclamacions i totes les denúncies han estat rebutjades, i han deixat clar la correcta actuació de l’equip de govern.

Borredà, 12 de novembre de 2015

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?