Friday, November 20, 2015

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE GUALS - BORREDÀ

AJUNTAMENT DE BORREDÀ.
NOTA INFORMATIVA:
MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE GUALS.
PERÍODE PER DONAR DE BAIXA ELS GUALS.
En la passada sessió plenària de data 18 de novembre de 2015 es va acordar
modificar el concepte impositiu de la ordenança número 9 reguladora dels
guals i reserves d’aparcament, de manera que a partir de l’ 1 de gener de 2016
només es gravarà la prohibició d’aparcar davant un local o garatge i no l’accés
al mateix a través de la vorera.
Amb caràcter general es mantindran totes les autoritzacions atorgades amb
anterioritat a la modificació de la present ordenança i amb les mateixes
condicions.
Vist que la modificació pot comportar que algun contribuent decideixi donar de
baixa el gual, s’obre un període fins el 15 de desembre de 2015, per tal que
els interessats que vulguin renunciar al gual ho manifestin per escrit a
les oficines municipals. En cas contrari es seguirant cobrant els guals
existents el 2015.
Borredà, novembre de 2015.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?