Tuesday, November 24, 2015

 

ESTRUCTURES D'ESTAT, ? - art. Nació Digital Solsona

ESTRUCTURES D’ESTAT, O ORGANISMES INNECESSARIS ?
He assistit, en viu i en directe, a la creació d’institucions, ens, organismes, patronats,consorcis, autoritats, agències...durant els meus anys de Diputat,  i/o d’Alcalde, amb ànims més aviat incrèduls, per no dir escèptics o clarament contradictoris. Contradictoris perquè no he tingut mai clar que haguéssim de copiar multitud d’organismes, típics dels Estats, però no necessàriament útils ni indispensables pel bon funcionament d’una administració pública, àgil i eficient. A les proves em remeto, i avui parlaré de tres d’aquests organismes / institucions i deixaré per un altre dia, ampliar el nombre, amb altres exemples semblants.
SINDICATURA DE GREUGES. Es l’equivalent al Defensor del Pueblo a nivell estatal, i va ser creada com peça fonamental per una autonomia amb aspiracions d’esdevenir Estat. De fet el Síndic se situa en la tercera línia, a nivell protocol·lari ,després del president de la Generalitat i de la del Parlament. Hem de reconèixer que és una figura molt poc coneguda, poc pràctica i ben poc útil, a la vista dels resultats obtinguts. En puc donar fe al llarg de tots els seus anys d’existència, tot i els esforços per aparèixer en els mitjans de comunicació. Les seves accions i actuacions son poc eficients i resulta qüestionable dedicar 5.939.102,94 euros a la seva existència.
SINDICATURA DE COMPTES. Es l’equivalent al Tribunal de Cuentas estatal, i és un organisme supervisor dels comptes a nivell català. Tots els ajuntaments han d’enviar els seus comptes a aquest organisme, a l’igual que consells comarcals, diputacions i els propis departaments de la Generalitat. També en aquest cas ens hem de demanar si calia crear un organisme com aquest, o si no és més eficient tenir-ne un de sol en tot l’Estat, a la vista de que som supervisats per un i altre, de manera que dupliquem la feina, i el cost. En aquest cas el cost és molt superior a l’anterior amb una partida de 11.121.602,05 euros .
AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES. Abans dita, Agència...Es un altre d’aquests organismes que no saps ben bé quina és la seva funció, però que de tant en tant apareix per emetre algun informe sobre algun suposat indici de mal comportament en el maneig de les dades personals o col·lectives. Com en els casos anteriors, existeix la Agencia Estatal de Protección de Datos, que està per damunt i pot actuar en tot el territori , de manera que es duplica de nou la feina i el cost. En aquest cas l’existència d’aquest organisme ens costa a tots els catalans la suma de 2.785.844,99 euros.

Aquí teniu, doncs, tres dels organismes/institucions del país amb un cost global de 19.846.548 euros. Una xifra enorme per un destí més que qüestionable, a la vista dels resultats. En properes ocasions donaré altres detalls d’altres organismes de característiques similars, molt representatius d’una manera d’actuar i governar, propi d’un país “benestant” que imita el que ha vist funcionar en l’Estat on viu immers: Espanya.  Algú s’estranya del immens deute acumulat en aquests prop de 40 anys de govern de la Generalitat. Jo, no. El principi d’austeritat, rigor , innovació i eficiència ha estat absent en la construcció i funcionament de l’Administració catalana. Que ningú s’estranyi de tenir prop de 70.000 milions de deute, amb un increment de3 milions diaris en interessos, i un desgavell brutal en el funcionament del país. Una cosa porta a l’altra, i no va ser culpa de Madrid, copiar el seu model. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?