Saturday, November 07, 2015

 

BORREDÀ- SEGONA FASE CANVI ELLUMENAT- NOTA PREMSA

SEGONA FASE CANVI FAROLES VELLES, PER NOVES, AMB LEDS.
La setmana vinent l’empresa Lampisteria Nadeu de Borredà, amb ajut de la brigada d’obres procedirà a canviar 20 faroles velles per altres de noves amb llums Leds.
Amb una inversió total propera als 12.000 euros, es durà a terme aquesta segona fase de substitució que afectarà els carrers Girona i Lleida, en un primer cas, i els carrers de Dalt i Sant Jaume, en el segon. En total 20 punts de llum nous, i amb Leds. El 90% del cost d’aquesta substitució l’ha aportat la Diputació de Barcelona, prèvia petició de l’ajuntament de Borredà en dues de les convocatòries obertes l’any passat.
L’objectiu de l’ajuntament és completar la substitució de tots els punts de llum pendents, en els propers 2 anys, de manera que en quatre anys totes les faroles del nucli urbà, hagin passat d’un sistema a un altre.
Aquesta iniciativa pretén assolir quatre objectius: renovar les velles faroles per altres de noves, aconseguir anul·lar del tot la contaminació lumínica que oferien les velles, estalviar energia degut a una menor potència dels llums Leds, i finalment un estalvi econòmic substancial.
En properes convocatòries de Diputació, Generalitat o UE, s’inclouran la resta de punts de llum del nucli urbà fins completar la substitució. Queden encara, 83 punts de llum per fer el canvi, amb un pressupost aproximat de 20.000,00 euros. Sigui en dos , o en tres anys, la previsió és poder completar l’actuació , dintre de l’actual mandat municipal.
Paral·lelament s’està estudiant també la substitució dels focus de les instal·lacions esportives, de manera que puguin ser canviats per Leds. Aquest canvi serà més lent perquè tots els focus son relativament nous, i no son tant utilitzats com l’enllumenat públic, de manera que les despeses de funcionament son baixes.
Borredà, 6 de novembre de 2015.

L’Alcalde – President , Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?