Thursday, November 19, 2015

 

BORREDÀ APROVA EL PRESSUPOST 2016- NOTA PREMSA

BORREDÀ APROVA UN PRESSUPOST DE 660.401,92 EUR PER 2016.
En el Ple extraordinari celebrat ahir, dimecres dia 18 de novembre es va presentar, debatre i votar el pressupost per 2016, amb 4 vots a favor del PSC i 2 abstencions de la CUP ( faltava un Regidors).
L’Alcalde va exposar la contradicció existent per haver de redactar un pressupost per l’any vinent quan hi ha moltes incògnites sobre les convocatòries d’ajuts d’altres administracions catalanes, espanyoles i de la UE.
Amb tot, la necessitat de complir amb els terminis previstos per la Llei, ha motivat l’elaboració d’aquest pressupost en uns termes molt rigorosos, i molt realistes pel que fa la previsió d’ingressos, de manera que les despeses previstes es poden garantir plenament. Es un pressupost de mínims per cobrir tots els serveis i contempla unes poques inversions que podrien augmentar de forma notable al llarg de l’any vinent.
Es més, l’Alcalde va pronosticar que dels 660.000, 00 euros actuals, s’arribarà a 1.000.000,00 a finals de l’any vinent quan s’hagin obtingut ajuts procedents de la Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, i UE a la qual es presenta un projecte d’eficiència energètica.
Les inversions previstes en el pressupost aprovat van destinades a: Comprar un nou desfibril·lador per instal·lar a l’entrada de l’ajuntament. Una nova senyalització comercial a l’interior del nucli urbà. Tancament perimetral de 3 dipòsits d’aigua , situats en disseminat. Elaboració i edició d’un llibre de Borredà. I Redacció de l’Inventari de camins públics del terme municipal. En total aquest capítol d’inversions puja 74.807,15 euros.
De totes maneres, l’Alcalde preveu incrementar en prop de 300.000,00 euros aquest pressupost amb subvencions procedents de les altres administracions públiques, molt especialment de la Diputació de Barcelona, a la qual hi presentaran la Renovació integral del Carrer de la Font. Aquest projecte de prop de 200.000,00 euros consisteix en executar la segona fase de la Renovació del Nucli Urbà de Borredà, i preveu aixecar tot el carrer i procedir a substituir la xarxa d’aigua, i la de clavegueram, a més d’una nova pavimentació amb pedra adaptada a les condicions climatològiques del poble, i a la mobilitat.
Un altre projecte a gestionar consisteix en executar la tercera fase de renovació de l’enllumenat públic per Leds. Concretament s’han de substituir 83 punts de llum i focus de la zona esportiva, escoles i aparcament. En total suposarà una inversió de 55.000,00 euros. L’actuació pretén lluitar contra la contaminació lumínica, aconseguir estalvi energètic, i econòmic.
A la presentació del pressupost va seguir un interessant debat entre el grup de l’equip de modern i la CUP respecte les previsions fetes, i la confecció del pressupost i el detall d’algunes de les partides, apostant per una major i millor transparència i facilitat de comprensió de tots els capítols i partides. La votació final fou de 4 vots a favor ( PSC) i 2 abstencions ( CUP). Un dels regidors de la CUP havia excusat la seva assistència.

Borredà, 19 de novembre de 2015        L’Alcalde, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?