Tuesday, October 27, 2015

 

PETICIÓ AL CONSELLER D'AGRICULTURACONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ.
Gran Via, 612 – 614
Barcelona
                                                           Borredà, 27 d’octubre de 2015.

Honorable Sr. Conseller,

En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà ( Berguedà ) li fa arribar una petició de TRACTAMENT URGENT CONTRA LA PROCESSIONÀRIA, en una part del terme municipal , limítrof amb el de Lluçà.
De fet, he comprovat afectacions semblants en altres indrets de la comarca del Berguedà i segurament es donen en altres comarques veïnes: el resultat és una extensió de la plaga d’una intensitat poques vegades vista..
El cas concret que tracto en aquest escrit, fa referència a un espai de considerables dimensions, en el territori que abans havia ocupat el municipi de Salselles ( ara T.M de Borredà). Els serveis territorials poden anar a comprovar la greu afectació actual i el perill d’extensió cap a altres finques i altres municipis.
Sóc conscient de les limitacions pressupostàries del seu Departament, però hi ha actuacions que no poden esperar, i cal buscar recursos extraordinaris per evitar mals majors. La climatologia d’aquest any, i de fet dels darrers anys han permès una supervivència  com mai havíem vist, i la reproducció s’estén amb una rapidesa terrible.
Es per aquest motiu que diversos propietaris, així com persones a títol individual o col·lectiu m’han fet arribar la seva inquietud i la necessitat de procedir a algun tractament contundent.
Aquesta és la petició que li trameto, amb el prec de que sigui estudiada amb caràcter d’urgència i amb la mateixa urgència es decideixi procedir a iniciar la via més adequada per resoldre el problema.
A l’espera de que sigui atesa aquesta petició, aprofito per a saludar-lo molt cordialment.

L’Alcalde – President

Joan Roma i CunillA L’HONORABLE CONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ – GENERALITAT DE CATALUNYA.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?