Friday, October 09, 2015

 

BUTLLETÍ - INFORMEM - NUMERO 2 - BORREDÀ / CP- PSC

INFORMEM – NÚMERO 2 – OCTUBRE 2015 – BORREDÀ
SUPERÀVIT RÈCORD – 188.159,52 eur.
En el darrer Ple ordinari celebrat el passat 21 de setembre ,l’alcalde va informar del resultat de la liquidació de l’exercici 2014, en el qual l’ajuntament va obtenir un superàvit rècord de 188.159,52 euros. El més elevat de la història de Borredà. Aquest superàvit dona un romanent de tresoreria de 349.214,55 euros. Uns números molt positius que tanmateix no resolen un problema de falta de liquidessa en els comptes municipals.
Aquesta aparent contradicció és deguda a l’enorme deute de la Generalitat envers tots els ajuntaments i lògicament, amb el nostre. A data 5 d’octubre el deute pendent de cobrar procedent de la Generalitat era de: 284.435,00 euros. Un deute enorme per un petit ajuntament com el de Borredà. I que no sabem quan el cobrarem, perquè hi ha 12 deutes diversos que pugen aquest import total, de manera que per poder funcionar en el dia a dia, varem contreure una pòlissa de crèdit amb Banc de Sabadell per un import de 150.000,00 euros. Evidentment que de seguida que cobrem una part o la totalitat del deute, el primer que farem serà liquidar la pòlissa per no haver de pagar els interessos corresponents.
Pel que fa la situació dels crèdits de l’ajuntament, aquí teniu el quadre en el qual hi figuren tots els que estan vigents, i en quina anualitat es troben. Els 8 primers son crèdits de Caixa de Cooperació de la Diputació de Barcelona, a un 0% d’interès i a retornar en 10 anys. Com podeu veure estem al corrent de retorn de tots ells, i cada any anem amortitzant la part que pertoca fins tenir-los liquidats del tot. Els darrers contrets quedaran liquidats l’any 2020.


En quan al crèdit contret amb Caixa de Manresa ( ara Catalunya Caixa)per un import de 475.000,00 l’any 2009 va servir per liquidar tots els deutes pendents en aquella data. Cada mes retornem 3.428,99 euros ( entre interessos i amortització del capital).  A data de 5 d’octubre el capital pendent d’amortització era de  232.244,09 euros.
I el crèdit de Caixa de la Diputació per un import de 122.000 euros servirà per finançar la part no subvencionada de les obres del carrer Manresa i carrer Queralt. El resultat pressupostari és satisfactori i permet continuar gestionant i invertint en tot allò considerat indispensable. Estem al corrent de totes els deutes i paguem dintre dels terminis establerts per llei.

CONGELACIÓ D’IMPOSTOS I TAXES PER L’ANY QUE VE.
En el Ple Ordinari del passat dia 21 de setembre, l’equip de govern municipal va aprovar, amb l’abstenció de la CUP, la congelació de tots els impostos i taxes de cara l’any vinent. En el passat mandat es va arribar a un acord entre els grups municipals del PSC i CiU per no apujar impostos i taxes mentrestant duri la crisis que patim. 
Vist que la crisis continua viva, l’equip de govern de Compromís / PSC, ha decidit continuar amb aquell acord i per això no proposarà noves puges fins no arribi la desitjada recuperació econòmica.
També en aquest Ple es va presentar una proposta per modificar l’Ordenança fiscal que regula la tinença de guals permanents. La vella reglamentació procedent dels anys 90 ha motivat alguns interpretacions que no son correctes i per aquest motiu l’equip de govern va presentar una nova reglamentació a estudiar per part dels dos grups municipals. En un proper Ple s’estudiarà la nova proposta que suposarà simplificar el concepte de gual, i no imposar una taxa per travessar vorera, sinó per reservar aparcament. En un proper butlletí donarem puntual informació sobre aquest tema.

FESTES LOCALS 2016.
Tal com és preceptiu , cada any el Ple de l’ajuntament ha d’aprovar les dues festes locals que li toquen a cada municipi. Així ho varem fer en el Ple del dia 21 de setembre, per unanimitat. Els dies acordats son el 22 i 23 d’agost de 2016. Concretament i com és tradició, el dilluns i dimarts de Festa Major.

BON ÚS DELS CONTENIDORS DE SELECTIVA.
Borredà ha anat superant amb bona nota el repte d’estar entre els primers de la comarca en matèria de bon ús dels contenidors d’escombraries i de selectiva. En diversos punts del poble hi ha l’agrupació de contenidors, per tenir-los, el més a prop possible de tots els ciutadans.
Tanmateix hem de demanar fer molta atenció en el cas dels contenidors d’orgànica , per no tirar-hi productes que no ho siguin. També en el de l’oli sovint hi trobem algunes ampolles que contenen altres productes. En resum , de tots nosaltres depèn el bon ús i aprofitament d’aquests contenidors, i així col·laborar en la defensa del medi ambient.
Pel que fa branques, troncs, i altres productes procedents de la poda de plantes i arbres, convé tenir present l’existència dels contenidors d’orgànica públics, però també en podeu demanar per tenir-ne a casa i produir adob vegetal. Qui en necessiti , es pot adreçar a l’ajuntament. En quan a les restes de major volum, cada hivern, durant els mesos de desembre, gener i febrer adeqüem un sector del camp de futbol ( en la part més propera a Cales Monges) on s’hi pot dipositar totes aquestes restes. Al final de l’hivern, la brigada crema totes aquestes restes en el camp de futbol. Atenció, doncs, a triar bé i deixar cada cosa en el seu lloc, puix que tenim un lloc per cada cosa.

AJUTS A ENTITATS, 2A PART.
En l’anterior butlletí varem informar sobre uns quants dels ajuts que l’ajuntament concedeix a càrrec el pressupost municipal. Ara , continuem aquella informació amb noves dades. Classes de Teatre per infants, 216,00 euros al mes. Classes de Ballets, per infants, 216 euros al mes. ONG, Amics de Boulimbou ( Senegal) 2.000,00 euros destinats a l’adaptació de la Casa de Salut per acollir dones embarassades. Penya Blaugrana, 400 euros , destinats a pagar la representació d’una obra de Teatre dels Amics del Teatre d’Avià, en motiu de la Marató de TV3. A canvi la PBB dona tota la recaptació a la Marató. Fons Català de Cooperació, 150,00 per la quota anual. Associació Santa Maria de Queralt, 200,00 euros, per destinar a l’Escola taller. Associació de la Gent Gran de Borredà, 6.053,00 euros. Des de l’Associació s’organitzen diverses activitats, a càrrec a aquest pressupost. Reproduïm el pressupost d’aquest any 2015 en el qual es pot veure el destí de la subvenció de l’ajuntament, i les nombroses activitats que duen a terme al llarg de tot l’any.JOAN ROMA, DISPOSAT A SER RELLEVAT DE PRESENTADOR DELS REIS.
Fa 42 anys que Joan Roma es va iniciar en el càrrec de presentador del Príncep Hassan , carter de SSMM els Reis de l’Orient( el dia 26 de desembre) i de la Cavalcada de Reis. Durant aquests 42 anys, només en 5 o 6 ocasions, la presentació va anar a càrrec d’altres persones. En alguns moments es va intentar traspassar el càrrec a persones més joves però la prova no va reeixir i el càrrec continua en mans d’ell.
En Joan Roma, deixa clara la voluntat de ser rellevat si algú considera que ho pot fer millor, canviant el format de la presentació, la cançó de benvinguda, l’acte en el Local Puigmal, etc, etc. Cap problema per traspassar aquest important càrrec a qui el vulgui. Només li cal entrar una instància a l’ajuntament des d’ara i fins el 15 de novembre, explicant com ho voldria fer.
Rebuda la instància, es passarà als responsables de l’organització de la Cavalcada i ells decidiran. Animem, doncs, a tothom qui cregui arribada l’hora de canviar el format i canviar fons i formes.

IMPORTANTS ESTADES A BORREDÀ.
Aquest estiu hem tingut algunes estades d’especial importància, amb persones vingudes d’arreu del món. La fundació Josep Carol té una de les seves seus a la casa de Cal Bisbe, situada en el carrer de la Font, i això facilita l’organització d’esdeveniments que posen el nom de Borredà en el món de la Universitat, la Cultura i el Lleure.
Per una banda hem tingut una vintena de participants en un seminari ERASMUS, a finals del mes de juliol, amb alumnes procedents de molt diversos països.  I per altra, a principis d’agost un Camp de Treball Internacional ha treballat en la recuperació de l’antic Molí de la Font, a peu de la riera Margansol, abandonat des de fa més de cent anys. En un i altre cas, han vingut estudiants del Japó, Mèxic, Ucraïna, Irlanda, Itàlia, França, Alemanya, etc.
La decisió de venir a Borredà ha vingut de la mà de la Fundació Josep Carol, però molt afavorida per tota mena de facilitats rebudes per part de l’ajuntament. Considerem aquesta una molt bona via de promoció del poble i d’atracció de persones que en el futur tornaran. I deixen una bona despesa en els establiments comercials del poble. La seva estada en el poble es motiu d’articles i publicacions en nombrosos mitjans de comunicació i això ajuda a donar a conèixer el nostre poble i els seus atractius.
Una tercera estada, ja tradicional del mes de juliol, i d’alguna altra època de l’any és l’entitat COLÒNIES A BORREDÀ, de Berga. Aquest any han celebrat els 40 anys d’estades, en els quals han passat pel nostre pobles més de 3.500 infants, amb un bon nombre de monitors. Aquesta és una de les entitats més importants de la comarca, i no solament organitzen les colònies a Borredà sinó també multitud d’altres activitats al llarg de tot l’any. Per aquest motiu varen ser rebuts a la Casa Consistorial, i després es va fer foto de grup davant l’església.
Aquestes estades, juntament amb altres campaments , fan que Borredà sigui conegut arreu del país, i tots en marxin amb un molt bon record. Tant bo com per tornar anys més tard. Aquesta és una de les millors vies per promocionar el poble.

ATENCIÓ – DILLUNS DIA 5 D’OCTUBRE- COMENCEN LES OBRES
.......

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?