Thursday, October 29, 2015

 

BORREDÀ - VISITA D'OBRES

VISITA D’OBRES – AJUNTAMENT BORREDÀ- EMPRESA – CARRETERES GENERALITAT.
Avui, dimecres dia 28 d’octubre ha tingut lloc una visita oficial d’obres amb la participació dels tècnics directors, responsables de l’empresa ,  tècnics de carreteres de la Generalitat I L’alcalde de Borredà per tal de fixar les condicions de connexió de les obres de l’entrada del poble amb la carretera.
S’ha arribat a un acord en tots els temes tractats de manera que ara l’arquitecte municipal, redactor del projecte, presentarà la proposta a la Direcció General de Carreteres per tal de rebre l’aprovació oficial. Mentrestant l’empresa va obrint la rasa del carrer Manresa , col.locant les dues canonades de desaigües ( aigües netes – aigües brutes) i posant els pous corresponents.
Passat un primer tram de roca, ara s’està treballant en un nou tram de terra, la qual cosa permet avançar a major velocitat. Poc a poc s’aniran fent totes les connexions a les cases, tant de subministrament d’aigua com de clavegueram, i posteriorment es construiran els imbornals de recollida d’aigües pluvials.
De moment tot va segons el pla previst i si el temps acompanya es podrà anar avançant al ritme programat.
Borredà, 28 d’octubre de 2015.

L’alcalde, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?