Wednesday, September 09, 2015

 

TOT A PUNT PER COMENÇAR LES OBRES ENTRADA POBLE

TOT A PUNT PER COMENÇAR LES OBRES DE L’ENTRADA DEL POBLE.

El dimecres passat, dia 2 de setembre, es va signar el contracte amb l’empresa Salvador Serra , de Porqueres. Aquest contracte inicia el compte enrere en l’inici de les obres que han de transformar l’entrada del poble, el primer tram del carrer Manresa i carrer Queralt. Unes obres importants que afectaran de forma notable la vida del poble durant els propers 6 mesos.
El dia 23 d’aquest mes es farà l’acta de replanteig, i al cap de pocs dies començaran les obres. Això vol dir que durant uns mesos tot aquest tram quedarà tancat a l’accés de vehicles, i restringit el pas de persones.
Demanem a tothom comprensió, paciència i sobretot seguiment estricte de les mesures de seguretat. Unes mesures de seguretat que aniran lligades a canvis en la circulació d’alguns carrers del poble per facilitar l’entrada i sortida de furgonetes i camions de repartiment de queviures o altres productes. Alguns senyals es taparan i altres seran substituts per uns de provisionals mentrestant durin les obres.
Els vehicles dels trams afectats s’hauran de portar a l’aparcament municipal durant el temps que durin les obres, i les activitats que hi ha en aquests trams s’hauran d’adaptar al ritme de les obres. En tot moment hi haurà un encarregat d’obra, amb el qual es podrà acordar un determinat moviment de vehicles o mercaderies, per facilitar la seva entrada o sortida, però sempre amb caràcter excepcional i puntual.
Amb l’empresa contractada s’ha acordat el manteniment dels serveis essencials als veïns afectats com son el subministrament d’aigua, o el desguàs de les aigües brutes cap a la claveguera, mitjançant empalmes provisionals. Qualsevol incident es podrà posar en coneixement del responsable de les obres i serà degudament resolt.
Les previsions a dia d’avui, son d’iniciar les obres a principis d’octubre i poder fer l’asfaltat definitiu a principis del mes de març, ja amb el bon temps. En cap cas vol dir que els trams afectats estiguin tancats durant tot aquest temps. Les obres es faran per trams curts, per anar avançant poc a poc i facilitar els accessos progressivament.
La major o menor rapidesa també dependrà del temps que tinguem durant les obres, i per tant demanem comprensió i paciència. Aquesta obra és totalment indispensable i és la primera de moltes altres que seguiran en els propers anys.
Sabem que hi ha persones que dubten sobre la necessitat o no de dur-la a terme. L’equip de govern municipal no en té cap dubte i per això va iniciar els tràmits de redacció del projecte i recerca de subvencions, sis anys enrere. Dintre de pocs dies, tothom podrà comprovar la necessitat i urgència de l’obra. Quan s’aixequin els carrers i es comprovi el deteriorament, per envelliment i ús de la claveguera, xarxa d’aigua i paviment, quedarà clara l’actuació.
I repetim. Atenció als canvis de circulació que comportarà l’obra, seguiment total de les mesures de seguretat, paciència i comprensió per les molèsties que tindrem durant uns mesos, pensant en el resultat que obtindrem al final.
Borredà, 5 de setembre de 2015.

L’Alcalde – President, Joan Roma i Cunill 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?