Thursday, September 24, 2015

 

RIERA DE MERLÈS- BALANÇ ESTIU 2015 - BORREDÀ

RIERA DE MERLÉS – BALANÇ ESTIU 2015 – QUEDA MOLT PER FER.
El dissabte passat, dia 19 de setembre,vaig fer la darrera inspecció de l’estat de la Riera de Merlès, en un moment que podem donar per tancada la temporada d’estiu i per tant, de bany en aquest indret.
El balanç és complex , amb aspectes molt positius i d’altres, a debatre i resoldre, de cara a propers anys. Molt resumit podríem dir que s’ha fet molt però QUEDA ENCARA MOLT PER FER.
Hem aconseguit sensibilitzar la gent del territori sobre la importància i el valor natural de la riera de Merlès, en tot el seu tram. No solament en el que forma part del PEIN sinó en tot el seu recorregut.  Molts berguedans i fins i tot molts ciutadans dels municipis per on transcorre la riera no en sabien gaire sobre la seva existència i problemàtica.  El resultat és la conformitat general de tirar endavant un Pla Especial que reguli tota la riera des del naixement fins el seu final.  Aquest és un tema de cabdal importància.
Un segon tema essencial ha estat la senyalització vertical i horitzontal, feta amb grans mitjans i gran desplegament. Ja no hi ha cap dubte sobre la protecció , els usos i les normes de conducta en tot el territori fluvial.
Un tercer tema ha estat la informació donada sobre el terreny i  pels mitjans de comunicació de les normes de circulació i estacionament. S’ha frenat la circulació a grans velocitats, i s’ha aconseguit millorar l’estacionament de manera molt significativa.
Un quart tema ha estat la disminució substancial de deixalles en qualsevol lloc. Queda molt per fer, però s’ha notat l’existència dels contenidors, i la auto recollida de deixalles per part de molts dels usuaris.
Un cinquè tema fa referència a l’augment de la vigilància per part de patrulles de Mossos d’Esquadra, ben coordinats i documentats, procedents tant del Berguedà com del Ripollès, o Osona. El mateix podem dir de patrulles d’agents rurals.
Un sisè tema important ha estat recollir les deixalles en els gorgs i zones d’aparcament cada setmana, per evitar acumulacions i l’efecte imitador per altres persones.  Aquest fet ha motivat que el cúmul de deixalles fos menor que altres anys.
Un setè tema positiu ha estat l’anunci d’incrementar la vigilància i les sancions en els propers anys. Els usuaris habituals en prenen nota de cara l’any vinent i el boca – orella funcionarà com per reduir el nombre d’usuaris i modificar els seus comportaments.
       Pel que fa aspectes a millorar que entren dintre del QUEDA MOLT PER FER, hi figura la necessitat de reduir la massificació en alguns punts concrets de la Riera. No pot ser que en determinats gorgs s’hi puguin acumular 200 o més persones. S’ha de poder esponjar la presència , i reduir –ne el nombre d’usuaris.
Alguns grups d’usuaris venen acompanyats de gossos que volten i campen per qualsevol lloc, embrutant i molestant no solament a d’altres usuaris sinó també al bestiar que pastura per aquells indrets.
Venen grups amb ànims d’OCUPAR el territori, i fer-se’n amos i senyors, plantant cara a propietaris o vigilants creient-se amb el dret de fer servir la riera com si fos casa seva.
Falta una vigilància permanent que recorri de dalt a baix la riera, durant tots els dissabtes i diumenges de l’estiu. Entenem que no poden ser els Mossos d’Esquadra ni Guardes Rurals, però sí algun cos de voluntaris o personal contractat pels ajuntaments, amb ajuda de Diputació o Generalitat.
Falta detallar i regular algunes zones d’aparcament, per evitar l’ocupació d’espais poc adequats. Aquí tenim la contradicció entre reduir la presència i facilitar l’aparcament. A més zones d’aparcament , més visitants, i és el contrari del que volem. Cal trobar el degut equilibri.
S’ha de tenir més en compte el tram més al sud de la riera, dintre dels termes municipals de Puig-reig i Gaià. Aquest tram ha estat poc atès en anys anteriors, i ara cal prestar-li una major atenció.
En resum, s’ha avançat pel bon camí en un bon nombre d’aspectes però QUEDA ENCARA MOLT PER FER. Es del tot indispensable mantenir i fins i tot impulsar noves actuacions per garantir que els passos donats no quedin en va, i puguem imprimir un nou ritme en els anys propers. Necessitem entre tres i quatre anys per arribar als objectius plantejats.
Dit això, la feina feta ha estat en la bona direcció i ha obtingut uns resultats impensables dos o tres anys enrere. La valorem molt positivament, i felicitem a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà que ha passat al davant. I amb ella tots els ens, organismes, cossos i agents que hi ha intervingut.
Borredà, 23 de setembre de 2015.

L’Alcalde – president, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?