Friday, September 18, 2015

 

L'ARMA MÉS POTENT- art. blogesfera.

L’ARMA MÉS POTENT.
A diferència del que creu molta gent, no és pas l’exèrcit l’arma més potent que té un estat democràtic per defensar-se d’accions contràries a la legalitat. En absolut. L’arma més potent és el BOE ( el Butlletí Oficial de l’Estat). Tot el que apareix en els seus fulls és d’obligat compliment, puix que reprodueix les decisions preses pel govern, avalades per les lleis vigents. D’aquí que el que no surt publicat no té efectes legals, i el que hi surt, les té de forma immediata i contundent.
Em sorprèn enormement la lleugeresa amb la que es parla d’independència per decisió unilateral, o de prendre mesures contràries a les lleis vigents, o de trencament de la legalitat, etc, etc. Algú s’ha preguntat, qui obeirà decisions com aquestes ???? Sembla com si una administració funcionés com una màquina  a la qual se li ha posat un programa informàtic, se li ha donat unes ordres, i aquestes es posen en marxar sense cap altra problema ¡¡¡¡¡
Em faig creus dels arguments que circulen per les xarxes, d’articles en diaris i revistes, de tertúlies en els mitjans de comunicació....i no veure reflectida la impossible posta en marxa de mesures il.legals, sense la participació dels més rellevants en la qüestió: ELS FUNCIONARIS. El personal que ha d’executar-les i posar-les a la pràctica.
Mireu a Catalunya hi ha 306.000 empleats públics, els quals uns 200.000 son funcionaris que han jurat complir i fer complir els preceptes legals de la Constitució espanyola. Si voleu també de l’Estatut de Catalunya que encaixa perfectament en tots els preceptes de la Carta Magna. Doncs , bé, imaginar que un funcionari obeirà i durà a terme accions contràries al seu jurament és viure fora de la realitat d’aquest món. I quan parlo de funcionaris parlo tant dels de l’administració local, com de la Generalitat o de l’Estat. Tots ells estan sotmesos al mateix règim disciplinari.
Trencar la legalitat , per tots ells significa situar-se fora del sistema democràtic i per tant cometre un dels més greus delictes que pot dur a terme un funcionari públic. No en va comporta penes penals, consistents en inhabilitació pel càrrec que ostenta ( vol dir perdre la feina) i pena de presó , si l’incompliment té la gravetat oportuna.
Ningú en parla, però sota aquest principi d’obediència a les lleis hi ha des de mestres i professors, a metges, secretaris, administratius....i també policies locals, i els mateixos Mossos d’Esquadra. Es fàcil donar una ordre, però algú l’ha de complir i em consta que els sindicats de funcionaris de la Generalitat han fet arribar al més alt nivell que no emprendran una ruta cap a “terres ignotes”, en cas que es produeixi la decisió de trencar la realitat vigent. I no és que tingui connexió amb els més alts nivells de l’administració. Aquesta informació em va arribar ahir de la mà d’un dels confidencials més fiables del país. De moment no ha donat peu a grans titulars de la premsa nacional o estatal, però segur que qui n’havia de prendre nota, ho ha fet.

Es a dir, el conjunt del funcionariat a Catalunya, està sotmès als mateixos principis de compliment de la legalitat que qualsevol altre d’Andalusia, Galícia o País Basc. Si l’administració en la qual exerceix les funcions actua en contra d’aquesta legalitat, no solament està autoritzat a no complir les ordres, sinó a incomplir-les de manera obligada i contundent. Que ningú s’equivoqui, podria ser que uns centenars , estiguessin disposats a immolar-se per la causa, però d’aquí a pensar que la immensa majoria ho farien, hi ha un abisme. En resum, tot és més complex, tot és més complicat del que alguns volen fer veure. I ja sé que en uns moments com els que vivim, la majoria de raons ja no s’escolten. Pels més convençuts, pels més indignats, pels més radicals, se’ls en fot sortir de la UE, del euro, de l’OTAN i del sumsun corda. Han decidit marxar i les conseqüències son el de menys. Es en aquest marc en el que ha de prevaler el seny i la reflexió. Estem indignats, tots, però els socialistes volem canalitzar aquesta indignació cap a la modificació de la Constitució espanyola per evitar repeticions de maltractaments que hem rebut. Aquesta és la millor via per no descarrilar. Pensem-hi.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?