Wednesday, September 23, 2015

 

BORREDÀ APROVA CONGELAR IMPOSTOS I TAXES:

BORREDÀ APROVA CONGELACIÓ D’IMPOSTOS I TAXES , S’ADHEREIX A L’AMI I A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS, I TANCA L’EXERCICI 2014 AMB UN SUPERÀVIT RÈCORD.
Ahir, dilluns dia 21 de setembre es va celebrar Ple Ordinari a l’ajuntament de Borredà. Els principals punts tractats i aprovats varen ser.
1.- Aprovació de les dues festes locals per l’any que ve. Seran el dilluns dia 22 i el dimarts dia 23 d’agost. Dilluns i dimarts de Festa Major.
2.- Congelació de tots els impostos i taxes de cara l’any 2016. L’alcalde va exposar que mitjançant un acord entre PSC i CiU en el passat mandat, es va acordar que mentrestant duri la greu crisi actual, l’ajuntament farà un esforç de contenció de despesa en tots els àmbits no essencials. Considera que la continuïtat de la crisi obliga a estendre aquest acord al present mandat, per la qual cosa va proposar la congelació d’impostos i taxes. Així es va acordar.
3.- Adhesió a l’AMI. En un anterior ple extraordinari demanat per la CUP, es va produir un resultat d’acord per majoria simple ( hi varen votar a favor els 3 regidors de la CUP) i es varen abstenir els 4 regidors de l’equip de govern.  L’acord per majoria simple no permetia l’adhesió que precisa la majoria absoluta. Posteriorment al ple es varen donar tot un seguit d’interpretacions sobre incompliments d’acords, en els quals no havia participat cap membre de l’equip de govern. Aquest fet, juntament amb una nova petició de tractar el tema , per part de membres de l’ANC del poble, afegida a la decisió d’una regidora de l’equip de govern d’acceptar modificar el seu vot, per fer possible l’adhesió, varen motivar la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia.  Ahir el resultat fou de 4 vots a favor ( 3 de la CUP, i 1 de la Regidora Anna Maria Cunill) i 3 abstencions, de la resta de l’equip de govern. Es va delegar com a representant de l’ajuntament al regidor de la CUP, Jordi Codina.
4.- El grup municipal de la CUP va defensar la Moció per adherir-se a la Xarxa de Municipis Acollidors, a la vista de la situació creada per l’èxode de centenars de milers de persones que fugen de la guerra de Síria, i d’altres conflictes armats en països propers. L’alcalde va manifestar el ple acord amb la Moció i va recordar que Borredà és soci del Fons Català de Cooperació des de fa 20 anys, i també forma part de la FMC, en la qual hi ha un grup , ocupat en tasques de solidaritat. Va afegir igualment l’acord amb el Consell Comarcal del Berguedà de formar part de la Comissió creada per tractar aquest tema en concret, i havia posat a disposició del CC , els mitjans que té al seu abast. La Moció de la CUP es va aprovar per unanimitat i l’ajuntament s’afegirà a la Xarxa de Municipis Acollidors, confiant en que tots els ens i organismes creats es coordinin entre ells per evitar disfuncions negatives.
5.- Finalment l’alcalde, Joan Roma, va donar compte del tancament de l’exercici pressupostari 2014 amb un superàvit rècord de 188.000 euros. Aquesta és la xifra més important de tot el període democràtic municipal, iniciat l’any 1979. Aquest resultat suposa un romanent de tresoreria positiva de 349.000 euros. Bona part d’aquest resultat prové de la renúncia feta a una subvenció del PUOSC que ha aportat 195.000 euros a les arques municipals, com a compensació de la Generalitat. Amb tot va remarcar tensions en la tresoreria municipal degut a l’impagament de 250.000 euros per part de la Generalitat. Això motiva la contractació d’una pòlissa de crèdit amb Banc Sabadell per un import de 150.000 euros. La intenció de l’ajuntament és liquidar aquesta pòlissa tant bon punt arribin els diners de la Generalitat.
En els darrers punts de l’ordre del dia, l’alcalde va informar del molt proper inici d’obres de l’entrada del poble i primer tram del carrer Manresa i les mesures que s’estan prenent per afectar el mínim el trànsit de persones i vehicles.
I per acabar es varen dur a terme l’apartat de preguntes del grup municipal de la CUP a l’alcalde. Unes 25 preguntes que afectaven tota mena de temes municipals i que foren respostes per l’alcalde. Aquest ha estat un dels plens més llargs de l’etapa democràtica amb una durada de prop de 3 hores.
Borredà, 22 de setembre de 2015.
L’Alcalde – president, Joan Roma i Cunill.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?