Tuesday, September 29, 2015

 

ATENCIÓ - INICI D'OBRES - DILLUNS DIA 5 D'OCTUBRE - BORREDÀ


ATENCIÓ - DILLUNS DIA 5 D’OCTUBRE – COMENCEN LES OBRES.

Preguem fer atenció a tot un seguit d’informacions i recomanacions per evitar el màxim possible de problemes a l’hora de circular pel poble. Aquí exposem les més rellevants.

1.- En tot el nucli urbà la velocitat màxima és de 20 quilòmetres/hora. El vianant té prioritat en tot lloc i moment, i així està senyalitzat a les entrades del poble.

2.- L’entrada principal pel carrer Manresa quedarà tallada des del dia 5 d’octubre fins finalitzar les obres. L’entrada serà per la carretera de Sant Jaume. Un cartell indicarà aquest canvi.

3.- L’entrada pels veïns del primer tram del carrer Manresa, carrer de La Creu i clients de la casa de Turisme rural del Querol Vell, podran fer servir el camí de la Serradora i aparcar davant del Cementiri. Un cartell indicarà aquest canvi.

4.- La parada de bus serà a l’entrada del poble, just davant les barreres de tancament del carrer Manresa, per obres. El bus anirà a girar a l’entrada de la Crtra, de St. Jaume per estar encarat cap a Berga.

5.- Els veïns del carrer Manresa i Carrer Queralt afectats per les obres han de deixar els vehicles a l’aparcament municipal, mentrestant durin les obres. No podran entrar ni sortir dels garatges durant les obres.

6.- Queda prohibit l’estacionament de vehicles en tot el tram del Camí de la Roca, del carrer Barcelona, carrer Manresa, i cruïlles del carrer Sant Marc i Camí de la Coma, per evitar colls d’ampolla que compliquin la circulació en doble direcció.

7.- El carrer Manresa i carrer de Berga passaran a ser de doble direcció mentrestant durin les obres per facilitar l’entrada i sortida de vehicles de repartiment o els que tinguin el garatge en aquests trams.

8.- Preguem restringir al màxim l’ús dels vehicles dintre del nucli urbà mentrestant durin les obres per així facilitar el trànsit d’aquells que ho necessiten.

9.- Es posaran senyals de trànsit provisionals i es taparan aquells que son vigents en l’actualitat.

El dilluns dia 5 d’octubre iniciem unes obres importants i necessàries per renovar serveis i millorar carrers. Esperem tothom col·labori i faciliti el bon desenvolupament dels canvis exposats. Gràcies per endavant per la vostra comprensió.


L’Alcalde – President, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?