Sunday, September 27, 2015

 

ACTUAR EN ORIGEN- art. Regió 7

ACTUAR EN ORIGEN .
Es evident que per frenar l’allau d’immigració, s’ha d’actuar en origen. En primer lloc participant en els fòrums mundials per evitar guerres inexplicables, amb resultats dramàtics a nivell intern i extern. I en segon lloc, fomentant l’economia en països destrossats o mal governats que podrien ser competitius si els hi donem un cop de mà.
En el primer cas només els estats poden implicar-se , al costat de les grans potències, per evitar entrar en territoris que no coneixen ni tenen clar què hi volen fer. L’ànim depredador d’algunes guerres modernes ha comportat uns resultats inimaginables en un primer moment. Actuacions venudes sota subterfugis de millorar les condicions dels ciutadans, han esdevingut carnisseries humanes, immenses i sense aturador possible. D’aquí l’èxode de milions de persones a la recerca de la supervivència. Es parla de seixanta milions de desplaçats per conflictes regionals. Ja ni tant sols en diem guerres.
En quan als desplaçaments per fam, son tant o més intensos. I la majoria tindrien solució amb una decidida actuació en origen. Aquí tant els estats, com altres ens o entitats de més baix nivell poden fer una feina increïblement positiva.  Molts ajuntaments catalans estan agrupats en el Fons Català de Cooperació, una eina molt útil per tirar endavant projectes arreu del món. Però , amb igual eficàcia ho podem veure en multitud d’ONG’s que han assumit l’ajuda en una regió determinada, de qualsevol indret i s’hi han agermanat per aconseguir portar serveis assistencials, econòmics o tècnics per emprendre una altra vida.
Conec un bon nombre de projectes en països tant llunyans com Senegal, Nicaragua, Índia o Tanzània per parlar dels que millor conec. En tots ells els resultats son enormement positius i demostren com una bona ajuda d’aquí, lligada estretament a la gent d’allà, permeten resoldre carències històriques en matèria de subministrament d’aigua, introducció de nous cultius, inici d’una emprenedoria d’intercanvi dels nous productes, millora sanitària de les persones, però també del bestiar, formació elemental pels nens i nenes, etc, etc.
Una autèntica revolució pacífica en llocs llunyans que ja no tindran com única via de supervivència la immigració a cegues cap a països desconeguts, sinó una vida activa i profitosa a casa seva.
I la crisi d’aquí, ha retallat brutalment les ajudes permanents. La majoria de govern han tancat l’aixeta de la cooperació amb els països més necessitats i es corre el perill de perdre bona part dels beneficis obtinguts i tornar vint o trenta anys enrere. Seria fatal, però està a punt de succeir.  Son moltes les ONG’s amb l’aigua al coll  que no saben com sobreviure enmig de tantes retallades. Pertoca ser conscients de la importància de mantenir els ajuts, malgrat la crisi, i continuar l’ajuda com a via per resoldre els problemes d’allà, per molt lluny que sigui , aquest allà.

Ara estem colpejats per les imatges dels refugiats sirians, o dels països propers. La societat ha tornat a demostrar el grau de solidaritat permanent que existeix en cadascun dels cors. Ara toca resoldre aquesta urgència que és autèntica emergència, però s’ha de continuar pensant i sobretot ajudant a múltiples països que necessiten un cop de mà per iniciar una nova vida. Sovint, amb petits imports, es pot aconseguir un immens resultat. Aquesta és la millor via per canviar les desigualtats en el món. Estem en la part privilegiada, malgrat els múltiples problemes que patim, però res comparable amb els que tenen en aquells territoris més llunyans.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?