Sunday, August 09, 2015

 

BORREDÀ DISPOSAT A PORTAR LA GENERALITAT ALS TRIBUNALS SINÓ DISPOSA D'EDAR EN AQUEST MANDAT.

BORREDÀ RECLAMA TENIR L’EDAR, EN AQUEST MANDAT. SINÓ ES GARANTEIX ,RECURRIRÀ ALS TRIBUNALS.
En els programes electorals de les Candidatures del PSC a les eleccions municipals a Borredà, sempre hi ha figurat en un lloc destacat el compromís de tenir una Estació Depuradora d’Aigües Residuals que depuri les aigües i les retorni a la Riera Margansol.
Les gestions per disposar de l’EDAR es varen iniciar a principis de l’any 2000, aconseguint que l’any 2003, el darrer Govern Pujol l’adjudiqués , juntament amb altres 58 de diferents indrets de Catalunya, per un import total de 60 milions d’euros.
Tot i aquesta adjudicació, 15 anys després l’obra no s’ha dut a terme ni té data exacta de construcció, malgrat el compromís de l’actual Conseller de Territori i Sostenibilitat, dient que està inclosa en el bienni 2016 – 2017. No ens mereix cap confiança aquesta promesa, després d’haver-ne incomplert mitja dotzena entre l’any 2003 i el 2015.
Cal dir que els terrenys varen ser expropiats, i l’ajuntament va presentar recursos contra el camí d’accés i alguns altres detalls del projecte, malgrat mai hem tingut a les mans cap projecte executiu, tot i haver-lo reclamat en diverses ocasions.
Aquesta és una altra anomalia del projecte. L’únic que ens va arribar va ser un avantprojecte molt reduït, poc concret i poc detallat, amb una previsió de cost proper als 850.000 euros. A la vista de l’emplaçament, hi varem presentar esmenes per modificar el camí d’accés dels camions per treure els fangs de l’EDAR.
En una altra anomalia del procés , no hem rebut notificació de canvis en l’avantprojecte, ni tant sols més informació sobre la seva tramitació, deduint de tot plegat que es va fer l’adjudicació l’any 2003, d’un paquet de 59 EDAR’s per un import total de 6 milions d’euros en base a avantprojectes. Una anomalia clarament vulneradora de com ha d’actuar una administració eficient. Per a més problemàtica, va resultar que l’adjudicació es va fer sense la partida pressupostària corresponent, preveient que el seu finançament vindria de la mà dels ingressos per cànon de sanejament de l’ACA.
I l’ACA com tothom sap té un dèficit econòmic superior als dos mil milions d’euros, de manera que és impensable comptar amb el finançament d’aquest organisme si la Generalitat vol complir amb les seves obligacions.
Remarquem “obligacions” per quan Borredà està situat a la conca del riu Llobregat i en la part més al nord, de manera que seguint la normativa de l’ACA, hauríem ja de disposar de l’EDAR per complir la premissa de netejar els rius començant per la part alta, i continuar cap avall. Tampoc la Generalitat ha donat compliment a aquesta normativa.
En resum, durant 15 anys , l’ajuntament de Borredà ha fet gestions, tràmits i donat tota mena de facilitats a la Generalitat per poder disposar d’una EDAR.  Volem que aquest mandat municipal sigui el de la seva execució i entrada en funcionament. Donarem uns mesos al nou govern que surti de les eleccions del 27 S. Passat un temps prudencial, sinó rebem la documentació pertinent per garantir aquest equipament, estudiarem portar la Generalitat davant els Tribunals per exigir el compliment de compromisos reiteradament promesos i reiteradament incomplerts. Tot té un límit i en aquest cas l’hem sobrepassat a bastament. Dit això, confiem en una resolució ràpida i favorable dintre del termini de l’any vinent.
Borredà, 6 d’agost de 2015.
L’alcalde- president, Joan Roma i Cunill<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?