Tuesday, August 25, 2015

 

ADJUDICADES LES OBRES ENTRADA POBLE, PRIMER TRAM C/ MANRESA I CARRER QUERALT.

ADJUDICADES LES OBRES PER RENOVAR ENTRADA POBLE, PRIMER TRAM CARRER MANRESA I CARRER QUERALT. BORREDÀ 2015.
El divendres passat, la Junta de Govern Local de Borredà va adjudicar a l’empresa Salvador Serra de Porqueres, les obres de Renovació Nucli Urbà Fase 1, etapa 1a. Per aquesta nomenclatura s’entenen les obres de renovació total de l’entrada del poble, primer tram del carrer Manresa i carrer Queralt. Es la primera fase del que ha de ser la complerta renovació de tot el Casc Antic del nucli urbà de Borredà.
Aquesta és la primera gran obra d’aquest mandat, amb un projecte valorat en 372.000 euros, finançat amb 250.000 euros de la Diputació de Barcelona i un crèdit de caixa de la Diputació de 122.000 , a tornar en 10 anys al 0% d’interès.
A la convocatòria s’hi varen presentar un total de 11 empreses, i la de Salvador Serra va obtenir una puntuació de 88 punts sobre un total de 100. Dintre de pocs dies es signarà el contracte i a principis del mes de setembre es durà a terme l’acta de replanteig per poder començar les obres a finals de mes o principis d’octubre. La previsió és que tinguin una durada màxima de 6 mesos.
En els 36 anys de democràcia municipal s’han dut a terme multitud d’obres per posar al dia les infraestructures, equipaments i serveis, i s’ha deixat pel final, una gran obra consistent en la renovació complerta de tot el Casc Antic del nucli urbà de Borredà. Una obra valorada en prop de 2.500.000,00 euros que necessàriament s’ha de repartir en cinc o sis fases per poder-la dur a terme, tant per motius econòmics, com tècnics. Això significa repartir aquests projectes en els propers dos o tres mandats, en funció de les subvencions que es puguin aconseguir de les altres administracions.
Cal saber que el Casc Antic comprèn carrers, places i placetes, del primer nucli urbà( implantat en el segle XV), el qual fou renovat fa prop de 60 anys. Vol dir que la xarxa de clavegueram, aigua, paviment, etc, han superat àmpliament el termini de servei i ús, de manera que ara toca la seva complerta posta al dia. Per aquest motiu es va encarregar un projecte executiu global de tota l’àrea a renovar, i a partir d’aquest projecte inicial, anem executant , per fases , les diferents parts.
Aquesta primera fase contempla aixecar tot el paviment i serveis soterrats, per poder procedir a la seva substitució per canonades noves i de primera qualitat.  En matèria de clavegueram, hi haurà canonada doble per separar les aigües netes (pluvials) de les brutes, per conduir-les cap a la futura EDAR ( estació depuradora d’aigües residuals. La xarxa d’aigua també serà renovada i ampliada per adaptar-la a les necessitats actuals de cabal i pressió. Finalment es col·locarà una planxa de formigó a tota la superfície, prèvia a la seva pavimentació definitiva. De cara als carrers i places més antigues, el paviment serà de pedra per preservar l’estètica actual.
En quan a obres de millora acordades amb l’empresa adjudicatària hi figura el millorar la visibilitat de la sortida del poble en direcció a Berga, i també millorar l’entrada al nucli urbà, pel carrer de Dalt, als vehicles procedents de la carretera de Sant Jaume, cosa que permetrà reduir l’afectació del trànsit, durant el temps que durin les obres.
Aquesta serà la primera gran obra d’aquest mandat, tot i que la seva gestació, tramitació i convocatòria ha estat feta en els darrers mesos de l’anterior mandat.
Borredà, 24 d’agost de 2015.

L’Alcalde- President, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?