Friday, July 17, 2015

 

SOUS I DEDICACIONS, art. Regió 7

SOUS I DEDICACIONS.
En aquestes mateixes pàgines de Regió 7 hem pogut fer un seguiment dels acords municipals, relacionats amb els sous, dedicacions i compensacions pels càrrecs institucionals, en els municipis de la Catalunya Central, el territori que pràcticament cobreix aquest diari.
Tothom haurà pogut comprovar que no hi ha ordre ni concert en les decisions municipals, i es fa difícil explicar els imports en un lloc o altre, tot i tractar-se de municipis molt semblants en quan a nombre d’habitants i situació geogràfica. I és que no hi ha una norma concreta ni una planificació determinada. Un exemple més del desgavell general en qüestions que haurien de ser molt més ben programades i acordades, entre les organitzacions municipals, el govern de la Generalitat i el de l’Estat.
Hem passat d’uns anys molt relaxats en temes de sous i compensacions, a una nova situació en que s’han de complir uns màxims establerts per l’Estat, però fent equilibris massa complicats com perquè siguin degudament entesos per la població, en general. Podem veure dedicacions tant variades com d’un 10 o 20 % a d’altres d’un 75,80 o 90%, en alcaldes, tinents d’alcaldes, o regidors. Aquests percentatges van lligats als sous que cobraran, en funció de les partides pressupostàries que els hi donen suport. I tot plegat, en els municipis més petits, lligats a la subvenció per càrrecs electes que la Generalitat va inventar en temps del Tripartit.
Es a dir, en el primer mes de funcionament dels nous Consistoris sorgits de les eleccions municipals de 24 M, s’ha de regular un conjunt de regles de funcionament per tot el mandat, començant pels propis sous, lligats a les dedicacions. I les dedicacions son molt teòriques i difícils de regular, segons quines siguin les àrees dels regidors. I ja no diguem de l’alcalde, perquè pensar que un alcalde tingui un determinat percentatge de dedicació és un brindis al sol, i un autèntic despropòsit.
Un alcalde està de servei tot el dia, tots els dies de l’any, durant tot el mandat, cobri o no cobri. I com ell , bona part de l’equip de govern , al qual li pot aparèixer qualsevol imprevist , i haver d’actuar sigui o no, hora de feina. Convindria, doncs, modificar en profunditat tots els elements reguladors de les tasques municipals. De fet, en algun moment, un pacte de partits hauria de proposar obrir una nova etapa municipal,  modificant les regles de joc que han funcionat fins ara, però que a l’igual que la Constitució, donen clars símptomes d’envelliment.
Un ajuntament ha de poder funcionar com una empresa de serveis, de la qual els ciutadans en son co – propietaris, i als quals se’ls hi ha de donar explicacions i justificació. D’entrada perquè un ajuntament pugui funcionar ha de tenir capacitat de decisió, i això requereix majoria absoluta. L’actual sistema és inadequat i d’aquí la necessitat de canviar-lo per un de dobla volta. Al final ha d’haver-hi un equip de govern, amb capacitat de decisió , i una oposició que supervisi, controli i presenti alternatives. I un sistema de dedicacions i sous, adequat com perquè sigui possible l’eficàcia en la gestió.
Ara i aquí continuem immersos en fer filigranes , sense un model clar de dedicació i compensació. Si els serveis municipals han de funcionar, algú ha d’estar al capdavant per garantir el seu bon funcionament. I això requereix dedicació. Quan alguns es demanen si els càrrecs municipals estan ben o mal pagats, cal contestar, depèn.  Els resultats es veuen en la dedicació i l’eficàcia a la feina. Estalviar en alguns d’aquests apartats no és garantia, en absolut de millorar les prestacions municipals, al contrari, en la majoria de casos tenir persones dedicades a tirar endavant els projectes municipals pot ser la millor inversió pel propi municipi.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?