Wednesday, July 22, 2015

 

SITUACIÓ ACTUAL SUBMINISTRAMENT AIGUA - BORREDÀ - JULIOL 2015

SITUACIÓ ACTUAL DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA – BORREDÀ
Diferents veïns han demanat i comentat sobre l’escassetat de pluges en les darreres setmanes, així com la preocupació pel subministrament en els propers dies, en un moment en que estem patint la pitjor onada de calor , en molts anys . Davant aquesta lògica preocupació vull donar la informació pertinent.
L’ajuntament disposa de diverses concessions d’aigua: de la Riera Margansol, de les Nou Fonts, de la Font de les Mosqueres, i del pou Cabanes 1 i Cabanes 2.
Històricament el poble de Borredà, captava aigua de la Riera i de les dues fonts, abans esmentades. L’any 94, el més calorós en molts anys, es va decidir buscar noves captacions i es varen aconseguir dues noves captacions. Cabanes 1 i Cabanes 2. Dos pous que sempre estan preparats per poder connectar a la xarxa general, en cas de necessitat.
I és el que hem fet fa pocs dies. Quan la Riera baixa molt pobre, es connecta un primer pou i si fa falta el segon, fent-los funcionar de manera alternativa. Un dia un, el segon dia, l’altre. Tota l’aigua passa cap els dipòsits de sedimentació de Cabanes, on hi ha un primer nivell de solatge, per sedimentació, i a continuació l’aigua va cap el dipòsit de Subirà.
L’any 1992, el poble de Borredà tenia un únic dipòsit general de 300.000 litres, des d’aquell any en que l’ajuntament va haver d’assumir el servei de subministrament d’aigua, va emprendre una gran quantitat d’obres, fins a renovar totalment la xarxa, i construir diferents dipòsits complementaris al vell.
Es així com a dia d’avui tenim, un nou dipòsit d’aigua a Subirà de 1.000.000 litres, un altre dipòsit a prop de Campalans de 500.000 litres, un tercer dipòsit a Cal Gall de 500.000 litres, un quart dipòsit a Capdevila de 150.000 litres i un darrer dipòsit d’impulsió al Tennis de 50.000 litres. En total tenim 2.500.000 litres d’aigua en dipòsit, suficient com per donar servei uns quants dies de forma totalment autònoma.
A més a més ,l’any passat es va instal·lar una planta potabilitzadora d’aigua, amb un règim de potabilització de 14.000 litres / hora, que permet donar una qualitat perfecte , en totes les èpoques de l’any, sigui l’aigua procedent de la Riera, de les Fonts o dels Pous.
La inversió en tots aquests anys ha estat de més de dos milions i mig d’euros, i això ha permès garantir el subministrament a tot el poble, en quantitat i qualitat. Aquest és el motiu pel qual el poble de Borredà té aigua suficient i de qualitat. Aquesta ha estat sempre la nostra primera prioritat, i continuarem dedicant-li una atenció preferent.
Es més aprofitant que estem en la pitjor sequera dels darrers anys, hem demanat pressupost a una empresa especialitzada en la recerca d’aigua i perforació de pous ( la mateixa empresa que va venir l’any 94) per buscar aigua en un altre punt del poble, però en una altra vessant que no sigui la de la Riera Margansol. Ja en el desembre de 2006, varem demanar a la Diputació de Barcelona un estudi hidrogeològic, per completar l’abastament d’aigua a la població de Borredà. Amb aquest estudi i les tècniques que té aquesta empresa volem aprofitar el moment per veure si aconseguim trobar algun altre punt de captació, sinó per ara, per a més endavant.
Tenim, doncs, aigua suficient i de qualitat, però dit això demanem a tothom un ús responsable de l’aigua. Tots hem de contribuir a la protecció del medi natural, i el consum d’aigua ha de ser moderat i molt justificat, tant en èpoques seques com la que tenim, com en altres èpoques de pluges. Sempre hem de pensar en la natura i la seva protecció, i l’aigua és un bé escàs que ha de ser protegit.
Borredà, 22 de juliol de 2015.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?