Saturday, July 04, 2015

 

GRÈCIA I TUNÍSIA - art. Regió 7

GRÈCIA I TUNÍSIA
Per motius ben diferents portem uns dies especialment intensos i preocupants per la situació de dos països que haurien de merèixer solució als seus problemes i evitar puguin caure en moviments de no retorn.
Tunísia és l’únic país del nord d’Africa on la democràcia ha arrelat i el seu exemple hauria de servir de model per tot el seu entorn. Un brutal atemptat pot tirar per terra tot l’aconseguit en aquests anys. Es un país que viu bàsicament del turisme i els terroristes saben molt bé on poden causar mals irreparables. Un sol atemptat pot ferir de mort la principal indústria del país com estem veient aquests dies.
Tenim un greu problema tots plegats, encara que ens pugui semblar que la UE està prou salvaguardada de casos semblants. Hem vist que no, i sembla ser que tindrem noves mostres en qualsevol moment, en qualsevol lloc del continent. Els greus desequilibris mundials propicien l’aparició de moviments que no sabem ben bé què pretenen, però els seus actes produeixen alteracions brutals en els equilibris polítics, fins ara , mai vistos.  Una mostra son nous partits amb posicionaments extremistes i solucions fàcils, a situacions complexes. No donen mai bon resultats.
En quan a Grècia, tots desitgem es trobi una solució que permeti garantir la seva continuïtat dintre de la zona euro i eviti els cataclismes que molt pronostiquen. Es fa difícil entendre les sortides viables perquè ni llegint, ni escoltant els grans comentaristes i experts, no en traiem l’aigua clara. Alguns proposen que surti de l’euro com a via de solució, altres que accepti les propostes que li han posat sobre la taula, i finalment altres que aguanti i esperi , segurs de que la UE no anirà més lluny del que diu.
Sigui quina sigui la sortida, queda clar que la UE ha de modificar sensiblement els seus plantejaments i forma d’actuar. No hi ha un autèntic govern europeu que consolidi els avenços fets, i avanci cap a noves estructures de caire federal. Estem encara en una confederació d’estats, i amb  aquest sistema no podem resoldre els greus conflictes que trobem. Només es fan passos transitoris, per sortir del pas, però no es modifiquen els grans tractats per adaptar-los a situacions totalment noves.
No hi ha sintonia entre els principals estats, i de moment la contemporització dels problemes va donant pas a conflictes que s’estanquen i no troben solució. Estem en mans de governs de dretes que vetllen pels interessos individuals sense pensar en els col·lectius. Es hora de promoure canvis que sempre han vingut de la mà de governs socialdemòcrates. La única via possible és la transformació de la UE en els Estats Units d’Europa, amb un govern central fort, amb un Banc Central, amb organismes i institucions que realment funcionin com un sol estat.
Què podem fer individualment cadascun de nosaltres ? Pot semblar que això ho hem de deixar pels grans entesos o pels experts que es mouen en els més alts nivells, però no ho crec. Si tots proposem als nostres partits, a nivell intern o extern , que impulsin projectes de caràcter europeu, al final ho faran. Ja no podem només pensar en resoldre els temes més propers sinó també els més llunyans perquè també ens afecten directament.

Les crisis d’aquests dos països ens afecten més directament del que molts pensem. En el primer cas perquè posa en perill un país democràtic, i expulsa aturats cap a les nostres costes. En el segon cas perquè si realment ens considerem europeus hem d’ajudar a resoldre la situació d’un dels nostres. No podem deixar-ne un a la seva sort, en el moment que més ens necessita.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?