Saturday, June 20, 2015

 

NOUS EQUIPS, NOVES FORMES - art. Regió 7

NOUS EQUIPS, NOVES FORMES.
Segur que tots tenim imatges vistes o viscudes procedents de la constitució dels nous ajuntaments sorgits de les eleccions del passat 24 de maig, en cada poble concret, però molt especialment de les grans capitals: Madrid i Barcelona, però també Zaragoza, i més a prop nostra, a Berga.
Es evident que en aquestes municipals s’han produït canvis rellevants en molts indrets i aquests canvis pressuposen noves formes a l’hora de governar. De moment les noves formes les hem vist en els actes de pressa de possessió, però son anecdòtiques. El que comptarà son els canvis reals, en el dia a dia, i sobretot a mig i llarg termini.
El moment és apassionant perquè s’anuncien propostes de molt difícil execució i moltes, semblen obviar la legislació vigent, i el compliment de normatives que necessiten llargs terminis per ser modificades. I els nous càrrecs tindran pressa per posar en pràctica els compromisos anunciats, però la maquinària municipal, primer, autonòmica , després i finalment estatal, és extraordinàriament lenta. Seran inevitables les topades amb els funcionaris encarregats de donar trasllat de les decisions a la posta en solfa, de totes elles.
En les grans ciutats hi ha canvis que poden ser immediatament més visibles que en municipis més petits. Reduir dràsticament l’ús de vehicles oficials, retallar el protocol i actes suntuaris, modificar determinats horaris d’atenció al públic, o més proximitat dels càrrecs electes als ciutadans, poden ser posades en pràctica en pocs dies. Altra cosa és tocar determinats drets assolits.
El tema dels sous és un dels més cridaners i té unes limitacions que s’aniran veien en els propers dies. A Madrid ja ha quedat clar que la rebaixa de sous afectarà l’equip de govern , però no a la resta de regidors de la capital. A Barcelona, ha quedat clara la limitació de sous a càrrecs polítics, però no a càrrecs tècnics, perquè sinó era impossible pensar en atreure els perfils indispensables. I dintre dels càrrecs polítics no s’ha especificat si la proposta afectarà a tots els membres del Consistori o només als de l’equip de govern.
En fi, sigui com sigui, tenim debats i controvèrsies servides per les properes setmanes i mesos, tot i que aquí a Catalunya ja entrem en precampanya de nou. Aquesta vegada pel 27 S. Un 27 S que suposo tots desitgem arribi el més aviat possible perquè estem en un marc insostenible de ser allargat. Un país no pot tenir el seu govern “congelat” durant quatre anys a l’espera de la gran decisió. Una gran decisió que produeix estralls una mica per tot arreu, com podem veure en la pròpia federació de CiU, i ben aviat en alguna altra força política si es vol tirar endavant algun nou moviment transversal per conformar una nova plataforma política, semblant a la constituïda per les municipals a Barcelona.

A l’espera d’avançar en el calendari, el que sí podem mirar i comprovar és si les promeses fetes per noves candidatures , arribades al govern, son capaces de canvis substancials en les formes, però sobretot en les realitats dels seus ajuntaments. Segur que serem molts els que seguirem les decisions immediates a cada lloc, i ens formarem una opinió de si son traslladables als nostres propis municipis. Benvinguts els canvis si aconsegueixen millorar la prestació de serveis i la transparència en l’acció de govern. Tenim un munt de llocs per comprovar-ho, i és lògic donar els preceptius cent dies de treva, abans d’entrar a criticar o rebutjar. Temps al temps.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?