Saturday, June 13, 2015

 

DISCURS ALCALDE BORREDÀ - PRESA DE POSSESSIÓ - 13 DE JUNY 2015

Avui hem pres possessió dels nostres càrrecs de regidors, per desena vegada en aquesta etapa democràtica que confiem mai més es vegi estruncada com ho foren altres d’anteriors. Hem estat elegits pels nostres conciutadans per regir el futur de Borredà.  Uns en el govern , altres a la oposició, però tots al servei del nostre poble.
Avui vull recordar al prop del centenar d’homes i dones que ens han precedit en aquests càrrecs i molt especialment als alcaldes Andreu i Nadeu. Tots varen dedicar uns anys de la seva vida a millorar el municipi, i ho varen fer amb honestedat i lleialtat als principis democràtics. Aquesta ha estat també la meva voluntat.
Borredà tenia un pressupost de poc més de 9.000 euros l’any 79, i ara el té de prop de un milió. En aquell any Borredà tenia un patrimoni de menys de 300.000 euros i ara el té de 9 milions. S’ha treballat de valent i així volem continuar en aquest proper mandat.
Tenim l’ajuntament ordenat, ben organitzat i econòmicament sanejat, com ho demostren els informes del Ministeri d’Hisenda, Sindicatura de Comptes , Diputació de Barcelona i els propis serveis municipals. Amb tensions de tresoreria, com altres ajuntaments, per un deute no cobrat de la Generalitat que s’apropa als 245.000 euros, però estem al dia de totes les nostres obligacions financeres.
Avui iniciem una nova etapa amb la prioritat clara de donar compliment al programa electoral amb el qual ens varem presentar. Tenim 14 compromisos x Borredà que intentarem complir, i com sempre escoltarem, debatrem i assumirem tots aquells altres que puguin ser aportats pel grup de l’oposició, així com per altres col.lectius del poble.
Volem continuar amb la política de total transparència , i res millor per evitar rumors, falsedats o invents que es contrastin amb qui disposa de tota la informació i documentació. Una peça clau en el funcionament de l’ajuntament és la Secretària – Interventora. No és una administrativa qualsevol, és la Notaria de l’ajuntament, i la Comptable municipal. Res es pot fer sense la seva supervisió, control i asentiment. Es per aquest motiu que està a disposició de tots nosaltres, no solament del govern sinó també de l’oposició.  A ella es pot recórrer per demanar informació i documentació sobre qualsevol tema que es vulgui saber, aclarir o supervisar. I el mateix cal dir de l’arquitecte municipal en temes d’urbanisme, obres i llicències.
En el nostre ajuntament no hi ha secrets, ni tripijocs, ni gestions o tràmits que no puguin ser explicats, detallats i justificats. Transparència total, com sempre s’ha pogut comprovar en els plens celebrats, o a les Juntes de Govern Local o en els Decrets d’Alcaldia. Tot està a disposició de qui ho ha consultat o demanat, salvaguardant la confidencialitat o reserva a la que ens obliga la Llei de Protecció de Dades.
Assumeixo el càrrec d’alcalde per setena vegada i ho faig amb la mateixa il.lusió i ganes de servir al poble com la primera vegada. Tenim al davant molts compromisos per complir que seran el millor repte per continuar al servei del poble, on he nascut i on visc. Espero i desitjo que tots tinguem el mateix ànim de treballar per millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans. Estic convençut que així ho farem. Gràcies a tots i bona sort.

Borredà, 13 de juny de 2015

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?