Tuesday, May 26, 2015

 

UN BON GEST- art. Regió 7

UN BON “GEST”.
En primer lloc permeteu-me aclarir el mot GEST, per evitar interpretacions errònies sobre l’elogi que vull fer d’una iniciativa inventada a França, i ràpidament estesa en alguns indrets del nostre país. Els Grups d’Estalvi Solidari Territorital ( GEST) tenen com a principal objectiu assessorar, impulsar, facilitar la creació d’activitats en el territori on estan implantats.
Des de fa un cert temps tenim noticies sobre les seves activitats al Bages, on hi ha un actiu grup format per 19 persones, com n’hem tingut del de Solsona, Ripoll i algun altre de proper. Quedi clar que no hi ha cap base territorial concreta per crear un grup ni unes normes estrictes respecte el nombre de participants o aportacions a fer. Per ser pràctics, i sobretot eficients, és lògic evitar grans grups, dispersió d’esforços i de propostes.
Des de fa un parell d’anys estic fent un seguiment personal d’aquestes iniciatives que em semblen realment esplèndides i d’una enorme eficàcia, especialment en territoris on costa d’implantar determinades activitats, per falta d’assessorament, ajuda tècnica i finalment econòmica, ràpida i proporcionada.
D’entrada la petitesa dels grups, en quan a nombre de participants és un gran avantatge, perquè una colla d’amics i coneguts poden formar un grup, aportar un import raonable cadascun, i fer reunions fàcils i resolutives. Segur que ara mateix mentre llegiu aquest article us vindrà al cap alguna persona emprenedora que tirat la tovallola per crear alguna petita empresa, fart dels tràmits burocràtics, tècnics, i finalment econòmics de les administracions o entitats bancàries.
A tot el país hi ha milers d’emprenedors que podrien ampliar negoci i no ho fan per por a ficar-se en una espiral de papers que desincentiva la seva aspiració. Igualment tenim milers de persones que degudament assessorades podrien implantar una petita activitat, en un petit poble, i guanyar-se la vida raonablement bé. A cada poble tenim iniciatives inexistents pocs anys enrere, i que en canvi han triomfat, però moltes altres han fracassat per desconeixement de normatives, endeutament inadequat, implantació errònia, etc.
Em sembla realment engrescador l’existència d’aquests Grups, perquè poden suplir, en molts casos, la lentitud, el pes de la burocràcia, la complexitat financera, les normatives emmaranyades municipals, autonòmiques i estatals, que desmoralitzen l’emprenedor i tiren per terra magnífiques iniciatives que podrien tenir l’èxit assegurat si se’ls hi aplanen les dificultats. Estem, doncs, en un àmbit totalment privat, però de gran projecció pública pel que tenen d’interès general.
Queda molt territori per cobrir. Un immens buit està disponible, i animo a copiar aquesta formula com a via per portar activitat a llocs on fins ara no hi ha arribat. Ara mateix, el despoblament d’una gran part del territori rural de Catalunya és una trista realitat. No és fàcil crear llocs de treball en determinats indrets, però alguns ve han tingut èxit, i molts altres el podrien tenir si estan degudament assessorats i ajudats econòmicament. No ho faran les entitats bancàries ni financeres, quan els emprenedors no poden aportar garanties suficients per cobrir les peticions, però tampoc encaixen en la majoria de convocatòries de les administracions que es distingeixen per una immensa paperassa, terminis llargs i complexitats increïbles de superar per part dels peticionaris.

N’he parlat amb alguns amics i coneguts i estem disponibles per cobrir alguna part del territori del Berguedà. Estaria bé que molts altres estudiïn la proposta, mirin resultats, i emprenguin el mateix camí. Sortir de la crisi no és només qüestió dels estats, podem fer-hi molt des de cadascun dels racons del nostre territori i país. Es un bon GEST en la bona direcció.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?