Saturday, May 02, 2015

 

PACTES X FASES - art. Regió 7

PACTES X FASES.
A nivell de govern de la Generalitat portem pràcticament quatre anys perduts. Em refereixo a la governança del país, a la planificació i programació d’accions de govern pel present i immediat futur. Tot ha quedat supeditat a les activitats del procés i ningú pren decisions a curt i mitjà termini. Els ajuntaments han patit greument les conseqüències d’aquesta paràlisi, traduïda en multitud de gestions i tràmits, congelats, retardats o simplement anul·lats. Ja no exposem la sequera total en matèria d’ajuts per inversions o manteniment de serveis bàsics municipals. Molts s’han anul·lat, altres rebaixat i altres oblidat , esperant temps millors.
Però, ara arribem a les desenes eleccions municipals, amb una perspectiva realment complicada per formar nous governs, l’endemà del dia vint-i-quatre de maig. En els municipis més petits la proximitat d’unes noves eleccions al Parlament no influirà especialment, però sí en els mitjans i grans. En els petits, una o altra candidatura tindrà majoria absoluta com per poder governar sense necessitat de pactes, però no serà així en els mitjans i grans en els quals la presència de diverses candidatures fa previsible un repartiment de regidors, amb la conseqüent obligació de pactes per poder conformar una majoria de govern. Aquí és on rau el problema.
He parlat amb molts caps de llista de diferents formacions polítiques, i res indica que cap pacte sigui automàtic. Es a dir, una cosa és anunciar la voluntat de conformar pactes entre CiU i ERC com a via per consolidar el procés, començant pels municipis, i una altra és la decisió de cada grup municipal a cada poble concret. Curiosament cada comarca esmenta la plena llibertat que els hi ha donat el partit per fer el que creguin més oportú. Traduït en paraules entenedores que cadascú faci el que vulgui o el que pugui, i aquí no passarà res per no seguir unes directrius dites en un moment i lloc concrets que havien de ser dites per quedar bé. Després la realitat del país és una altra, i encara més la de cada poble en concret. Ara mateix podria esmentar una vintena de municipis en els  quals és del tot impensable un pacte entre ERC i CiU, per raons polítiques però sobretot personals.
I és que fer un pacte i conformar un equip de govern és molt més complicat del que molts es pensen. De fet, és el primer gran repte en un Consistori qualsevol. D’aquest pacte en depèn el bon o mal funcionament de l’ajuntament durant tot el mandat, i si algú es pensa que pot fer-se de pressa i corrents, no coneix la complexitat de governar, distribuir competències, recursos, obligacions entre persones que mai han treballant juntes.
Per tant, una nova conseqüència negativa de les improvisacions al voltant del procés, seran els pactes x fases en molts ajuntaments del país. Els nous Consistoris prendran possessió dels càrrecs a meitats de juny, i les eleccions al Parlament estan previstes pel 27 S, amb un estiu per entre mig. Considero que en molts municipis mitjans i grans, moltes candidatures no voldran prendre cap decisió de pacte fins passades les eleccions. Voldran veure com acaba tot plegat, per decantar-se per un pacte o un altre. Fatal pels ajuntaments afectats, perquè perdre els primers mesos vol dir perdre les primeres grans oportunitats de planificar els ajuts i compromisos amb altres administracions. Però , les altres administracions estaran congelades, a l’espera del 27 S, aquí i de les eleccions generals, allà. En resum que els processos electorals improvisats provoquen greus inconvenients al conjunt del país.

Si tot va com de moment es presenta, veurem com els municipis petits, conformaran fàcilment els seus equips municipals, però no serà així en els mitjans i grans on previsiblement governaran equips en minoria, a l’espera d’altres resultats, per decantar-se per un cantó o un altre. Escapçaran un mandat en el pitjor moment. No sé si algú pensa en aquests temes quan va jugant a improvisar en la governança del país.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?