Thursday, May 07, 2015

 

NOVA ACTUACIÓ A L'ESGLÉSIA DE SALSELLAS -art. La RellaNOVA ACTUACIÓ A L’ESGLÉSIA DE SALSELLAS.
Salvat el campanar amb una restauració ,projectada i pagada pel Servei de Patrimoni Local de la Diputació de Barcelona, hem de començar a planificar una nova actuació a l’església, de cara a l’any vinent.
L’any passat, com alcalde de Borredà vaig tenir el dilema de demanar una nova subvenció per restaurar patrimoni ,entre el Pont de Sant Joan, i l’església de Salsellas. Al final em vaig decantar pel Pont de Sant Joan perquè s’estava degradant considerablement per les pluges i el desgast d’algunes pedres, i per un motiu de seguretat, degut a la desaparició de les antigues baranes.
Ara, el compromís és demanar que el Servei de Patrimoni dugui a terme una segona fase en la restauració de Salsellas, consistent en salvaguardar la nau central, tot i que li falta la volta superior, netejar tot l’entorn i facilitar l’entrada i visita a l’edifici, sense perill. Es a dir, l’església no tornarà mai a servir com a tal. El cost de la seva total recuperació seria enorme, i no seria just dedicar a aquest monument, diner que es necessita per altres monuments en millor estat i perill.
L’objectiu és frenar el deteriorament de l’església, protegir les parets laterals i la mitja volta central, treure la runa acumulada, netejar de vegetació tot l’entorn i protegir alguna de les parts exteriors perquè ningú pugui prendre mal. Una vegada realitzats aquests treballs, l’edifici quedaria com a record del passat, i seria visitable al llarg de tot l’any, sense perill per a ningú.
Catalunya està plena de monuments en perill, i faria falta un pressupost enorme cada any per poder garantir la seva supervivència. De fet, aquest és un deure moral que tenim amb els nostres avantpassats i una ambició que tots hauríem de portar en el nostre cor per preservar un patrimoni que és fonamental per entendre el passat, i un tresor de cara el futur. Molts altres països donarien una fortuna per poder tenir el gran nombre de monuments, presents en el territori, i en canvi aquí, molts es troben en perill imminent.
Tornant a Salsellas, dintre d’un parell de mesos tenim prevista una reunió amb els tècnics de la Diputació que varen redactar el projecte de restauració per fixar els termes exactes de la segona fase, i tot seguit, presentar la petició oficial.
Si tot va com previst, l’actuació es podria dur a terme dintre d’un any, preveient que la segona fase contempli totes les intervencions que he descrit més amunt. Així compliríem la promesa d’evitar que caigui en l’oblit un monument construït pels nostres avantpassats, i tindríem sobre el territori un nou motiu de caminada, amb visita inclosa.

Joan Roma, Alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?