Wednesday, May 27, 2015

 

L'INCERT PROCÉS - art. Nació Digital Solsona

L’INCERT PROCÉS.
Just acabat el procés electoral de les municipals, ens hem de demanar si el procés independentista pot ser modificat per aquests resultats. Sincerament crec que sí, i en profunditat. S’han produït uns resultats inesperats arreu de Catalunya i les conseqüències ben aviat les veurem plasmades en canvis importants , en la majoria de partits politics. El trasbals és massa gran com per dissimular els danys soferts en els principals municipis, per part de les forces independentistes.
Abans, però voldria fer algunes consideracions que m’han deixat molt sorprès. En primer lloc la participació a nivell de l’Estat, és considerablement més elevada que a Catalunya. Concretament en el conjunt d’Espanya hi ha hagut una participació del 64,93% quan a nivell de Catalunya només ha estat del 58,51%. Realment decepcionant que tothom s’ompli la boca dient quan importants son les eleccions municipals, i en canvi, la participació quedi per sota del 60%.
En segon lloc, cal no enterrar amb tanta precipitació el bipartidisme, com alguns han fet perquè podem veure com el PP ha tret el 27,03% dels vots i 22.750 Regidors, i el Partit Socialista, ha tret el 25,03% dels vots i 20.824 Regidors. Traslladats els resultats a Catalunya podem veure com CiU ha tret el 21,52 % i 3.324 Regidors, el PSC n’ha aconseguit el 17,06% i 1.278 Regidors, ERC el 16,40% i 2.381 regidors i la CUP, un 7,14% i 372 Regidors. No dono més dades per no avorrir al lector.
Dit això, queda clar que el resultat espectacular de Barcelona marca la pauta d’unes eleccions municipals que trenquen el paisatge electoral dels tres decennis de democràcia. Aquest resultat, juntament amb altres d’altres ciutats, comporta el qüestionament de la ruta seguida per CiU que ha perdut una bona part del seu poder municipal, i en contra del que predeien molts, el PSC ha aguantat molt millor del previst. Molts ja el donaven per enterrat i en canvi ha mantingut el segon lloc, en nombre de vots, i el tercer en nombre de regidors. ERC, tot i millorar sensiblement els seus resultats, queda lluny d’haver aconseguit el que perseguia.
En definitiva, ens trobem en un panorama realment complicat, i el procés entra en un incert present i un molt qüestionable futur. En els propers dies veurem els anàlisis dels diversos partits i les reaccions que provoquen. Es ben cert que la irrupció dels nous partits ha provocat un daltabaix enorme. Per una banda Podemos, per altra Ciutadans,  i finalment les CUP han augmentat la seva presència i representació en àmbits fins ara en mans dels partits tradicionals. Tot plegat suposa entrar en una etapa desconeguda i imprevisible d’enorme interès però de resultats incerts.
El moment és apassionant pel que té de complicat i divers. També perquè suposa que forces, fins ara extra municipals, entren amb força en alguns ajuntaments on hauran de demostrar a la pràctica, el que prediquen com a teoria. Segur que tots estem a l’espera de veure què passa a Barcelona, però també a Berga, i en molts altres indrets on un conglomerat de partits i moviments han obtingut uns resultats esplèndids, o les CUP assumiran l’acció de governar, molt diferent de la d’estar a la oposició. Serà apassionant veure com encaren els primers mesos de mandat, les primeres grans decisions, els necessaris pactes puntuals o permanents, etc, etc.
Aquesta sacsejada en molts diferents indrets pot anar bé, si aconsegueix suprimir velles rutines i obsolets funcionaments, però també pot servir per demostrar quan fàcil és criticar i quan difícil és actuar. Aquest és el repte. La distància entre la teoria i la pràctica que aquestes forces polítiques i moviments han sabut fer servir per saltar a la palestra però que ara els pot costar molt car si acaben sucumbint als defectes que els ha portat al poder.

I aquí a Catalunya, tenim l’incert futur del procés sobiranista.  Hem vist com alguns pretenen fer-nos creure que els resultats de les municipals enforteixen el procés, però la realitat és una de molt diferent. El procés s’ha trossejat, i les relacions CiU – ERC esdevenen més complicades. Estaria bé ens expliquessin d’aquí a pocs dies què pensen fer a partir d’ara  i si realment ens hem de preparar per eleccions el 27 S, o no.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?