Wednesday, May 13, 2015

 

BORREDÀ - PROGRAMA ELECTORAL- MUNICIPALS 2015.

PROGRAMA ELECTORAL – MUNICIPALS 2015 – BORREDÀ.
Presentació.
El proper 24 de maig, tots els majors de 18 anys tindreu la oportunitat de decidir, amb el vostre vot, a qui feu confiança per governar el poble els propers 4 anys. En un símil molt propi d’un municipi de llarga tradició tèxtil, el dia 24 elegireu els 7 contramestres que faran funcionar la maquinària municipal. D’entre els 7 un serà el proper Alcalde, una mena de director/ encarregat, d’aquesta empresa que es diu Borredà de la qual tots en sou socis a parts iguals,i als quals donem compte de les propostes i realitzacions a cada Ple municipal, i mitjançant els butlletins municipals, la web i altres mitjans d’informació. En un petit poble com el nostre tots ens coneixem i tots sabem el què hem fet, com ho hem fet i quan ho hem fet. Presentem la Candidatura COMPROMÍS X BORREDÀ – CANDIDATURA DE PROGRÉS. Llista recolzada pel PSC, els vots de la qual sumen per l’elecció dels representants al Consell Comarcal del Berguedà i per la Diputació de Barcelona. Com podeu comprovar gairebé la totalitat tenen el caràcter d’independents, amb l’ànim clar de treballar pel poble de Borredà, deixant de banda altres interessos o objectius que es puguin tenir a nivell particular. Borredà és la prioritat, millorar el poble és el nostre objectiu.
PRINCIPALS REPTES.
FRENAR LA PÈRDUA D’HABITANTS.
L’abril del 91 Borredà tenia 441 habitants, després d’anys de pèrdues importants pel tancament de les fàbriques tèxtils. L’any 2012, en tenia 614 i ara en tenim 547. Es urgent posar en marxa iniciatives per frenar la pèrdua d’habitants i aconseguir recuperar-ne. Es fàcil dir-ho, però complicat dur-ho a terme com podem veure a tots els pobles de la Catalunya rural. En aquells anys varem promocionar i facilitar la implantació d’empreses ( Serradora, Fàbrica de baix, Treforber, cases de turisme rural, càmpings, etc), i varem obrir el poble a noves construccions (carrers Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), entre d’altres mesures complementàries.
QUÈ PROPOSEM FER ARA?
LA PRIORITAT SON ELS LLOCS DE TREBALL. Es evident que la millor manera per evitar que la gent marxi és que trobi feina en el poble. Durem a terme una àmplia campanya de contactes per atreure petites empreses al poble, i facilitar al màxim la seva implantació. Hi ha un espai per poder ubicar empreses de forma immediata: la Fàbrica de baix. Concretament 3 dels propietaris de locals: Ramon Cunill, Pere Busoms i Jesús Solanellas, estan disposats a llogar o vendre els locals de la seva propietat, a preus raonables. Això permetria instal·lar d’un dia per altre petites activitats artesanals o industrials compatibles amb aquesta zona industrial. Remarquem que aquest espai està ja declarat ZONA INDUSTRIAL, en el plànol d’urbanisme vigent. A més disposa de suficient potència elèctrica i serveis bàsics. I cal saber que hi ha 4 parcel·les més edificables, de diferents dimensions.
DISPOSATS A CREAR UNA NOVA ZONA INDUSTRIAL.
La prioritat per la creació de nous llocs de treball no es nova d’ara i ens ha portat a dissenyar una nova zona industrial a peu de la carretera de Sant Jaume. Com es pot veure en el plànol adjunt, aquesta zona permetria ubicar-hi 3 naus industrials, sense malmetre l’estètica del poble ni produir efectes negatius en l’entorn. Tenir aquesta zona com a complementària de la Fàbrica de baix, permet garantir que qualsevol empresa que vulgui venir al poble trobi el lloc adient, sigui perquè el local que se li ofereix li va bé, o perquè si en vol un de nou , més ampli i modern, li podem oferir, mitjançant la modificació de les NNSS ( pla d’urbanisme) , prèvia negociació amb la propietat dels terrenys. També aquí es fàcil de disposar de potència elèctrica i connexió als serveis bàsics municipals.
CRÈIXER PER GARANTIR SERVEIS.
No proposem créixer per créixer, sinó per garantir els serveis que tenim i no perdre’n cap. Guanyar habitants garanteix la continuïtat de l’Escola, del Centre d’Atenció Primària ( consultori), de la Farmàcia, de les botigues i comerços del poble, restaurants...en definitiva, és garantir una vida activa com volem que sigui Borredà.
TREBALL AQUÍ, TREBALL A PROP D’AQUÍ.
Es evident que la prioritat és crear llocs de treball aquí mateix i de fet hem vist moltes iniciatives que han tingut èxit en els darrers 30 anys i que no existien en el passat. Posem alguns exemples, tenim 3 càmpings, dos de primera categoria A i un de segona. Tenim 4 cases de turisme rural, 1 alberg de muntanya i altres establiments similars, a banda de pisos de lloguer, tenim artesania del Formatge, de la fusta de boix, de melmelades ( amb 51 varietats a dia d’avui) , nou forn de pa, coca i dolços, gran varietat i alta qualitat d’embotits, varietat de restaurants amb excel·lent gastronomia, carn de xai i vedella d’alta qualitat del Berguedà, etc, etc,
Si aquestes iniciatives han tingut èxit, d’altres d’iguals o similars també en poden tenir i des de l’ajuntament facilitarem la seva implantació o ampliació.
Però, si important son els llocs de treball AQUÍ, també ho és el treball A PROP D’AQUÍ. Es per aquest motiu que hem estat al costat de molts altres ajuntaments per exigir la continuïtat de les obres del Polígon Comarcal d’Olvan. El de la Valldan de Berga, està ja ocupat, i la Generalitat va dissenyar un gran polígon comarcal ( ara aturat) a peu de la C-16, amb noves tecnologies i una subestació elèctrica al costat. La primera fase contempla 45 hectàrees, i una segona de magnitud similar. També aquesta serà la nostra feina. Aconseguir tenir molt a prop un centre d’empreses on puguin anar els nostres joves a treballar, just a 25 minuts en cotxe.
COMPROMISOS X BORREDÀ- Mandat 2015 – 2019.
Les prioritats del nostre programa son les que figuren en els apartats anteriors, però hi ha d’altres compromisos que prenem relacionats amb obres i serveis.
GRANS OBRES PENDENTS. En el marc d’obres concretes necessàries, ens comprometem a fer les obres següents.
1.- Renovació total del CARRER DE LA FONT fins a Cal Bardolet. Obra indispensable per canviar la canonada general de l’aigua, molt antiga i el clavegueram, igualment antic. El paviment serà de pedra artificial per adaptar-nos a la normativa de seguretat, antilliscant i resistent al fred. El cost és de 180.000 euros.
2.- Segona Fase, CARRER MANRESA FINS A LA PLAÇA MAJOR. Aquest any 2015 es farà la primera fase ENTRADA POBLE FINS CRUILLA CARRER QUERALT, I TRAM CARRER QUERALT( 372.000 euros). Continuarem aquest fase fins arribar a l’entrada de la Plaça Major. El cost és aproximadament 230.000 euros.
Aquestes dues obres es presentaran a la Diputació de Barcelona per obtenir els ajuts indispensables per fer-les realitat.
3.- Segona fase de la RESTAURACIÓ PONT DE SANT JOAN, fins deixar-lo totalment restaurat. Igualment restaurarem l’àrea de pic –nic, la font de prop del Pont i la capella dedicada al Pare Coll, situada en el Camí dels Graus.
4.- Segona fase de la RESTAURACIÓ ESGLÉSIA DE SALSELLAS. Ja hem salvat el campanar, ara volem salvar una part de la volta de l’església. L’objectiu és deixar aquests dos elements perquè siguin visitables, netejant tot l’entorn, perquè no hi hagi perill.
5.- Aprovació INVENTARI DE CAMINS PÚBLICS. Fa anys el Consell Comarcal va iniciar l’inventari però no el va acabar. Ara hem demanat a la Diputació que ens l’acabi. Amb l’inventari aprovat es consignarà cada any una partida per manteniment de camins públics, a banda dels ajuts que ja arriben via ADF per aquest destí. Demanarem altres ajuts a Diputació, Generalitat i Estat central, com s’ha fet en anys anteriors.
6.- ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÚES RESIDUALS ( EDAR). Des de l’any 2003 la Generalitat ha incomplert tots els compromisos de construir l’estació. Els terrenys estan ja expropiats i disponibles. Fa pocs dies se’ns va donar el compromís de fer-la durant el bienni 2016 – 2017. Ens comprometem a portar la Generalitat davant els tribunals si s’incompleix aquest nou termini. VOLEM AIGÚES NETES A LA RIERA, i l’EDAR és indispensable.
7.- TURISME, SENDERISME...Borredà és una destinació turística de primer ordre , sobretot per turisme familiar. Tenim una natura esplèndida, un poble atractiu i acollidor , una zona esportiva immensa i complerta... és lògic afegir altres atractius. La promoció del senderisme és un d’ells. Tenim ja 15 caminades establertes i aviat en tindrem 6 més. Seran degudament mantingudes i senyalitzades . També durem a terme una campanya de recuperació de fonts properes  al nucli urbà, per incentivar aquestes caminades.
8.- Condicionarem el PAS DEL CAMP DE FUTBOL. El camí ple de terra i rocs es convertirà en un passeig , amb enllumenat perquè sigui accessible al llarg de tot l’any.
9.- Facilitarem la creació del CONSELL DE JOVES, com a òrgan per animar la participació d’aquest col·lectiu de manera similar a com s’ha fet amb altres àmbits del poble. Actualment existeix BORREDÀ DE FESTA, que organitza la Festa Major, però també altres activitats al llarg de l’any. L’ajuntament té un conveni amb ells, mitjançant el qual queda clara la aportació municipal i ells actuen amb plena autonomia. El mateix tenim amb l’AMPA, o amb l’ ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN. Son 3 exemples clars de com cada col·lectiu es pot organitzar, rebre ajudes, preservant la seva autonomia.
10.- Ens comprometem a CONGELAR IMPOSTOS I TAXES, mentrestant duri la crisi actual. Es el que hem fet fins ara, reduint les despeses i actuant sempre sota criteris d’austeritat. No es poden rebaixar impostos sinó es vol posar en perill el funcionament dels serveis i estructures municipals, però sí congelar-los.
11.- Ens comprometem a preservar els servei s de la GENT GRAN, per tractar-se del col·lectiu més nombrós del poble. Continuarem fent-nos càrrec de les telealarmes, del Centre Cívic i les activitats que s’hi duen a terme. Igualment vetllarem per la continuïtat de la treballadora social i la treballadora familiar. I quan faci falta actuarem per trobar plaça de residència, com hem fet sempre.
12.- Atenció a les PERSONES EN DIFICULTATS. Des de sempre una de les prioritats ha estat vetllar per evitar situacions de pobresa extrema o dificultats de supervivència, a més de buscar treball per aturats de llarga durada. Continuarem buscant ajuts per convocar plans d’ocupació i plans socials, com a mesura provisional a l’espera de trobar ocupació definitiva. Igualment es faran campanyes de recollida d’aliments per algunes persones en dificultats del poble o de fora, sempre amb una estricta supervisió dels serveis tècnics de l’ajuntament.
13.- Estudiar i planificar una nova captació i xarxa d’abastament d’aigua a la zona de la riera de Merlés.
14.- Adquisició d’un vehicle multifuncional, destinat a la brigada d’obres que permeti fer reparacions tant a les voreres dels carrers, a la xarxa d’aigua, com a l’enllumenat públic.
Aquests son els 14 COMPROMISOS, concrets i detallats que pensem dur a terme durant el proper mandat cas de tenir els vots suficients per formar govern municipal. Us presentem un programa realista, molt treballat i elaborat sabent els ajuts que podem obtenir de les institucions pertinents. Sempre ens hem distingit per ser un dels pobles que més ajuts ha aconseguit, i si ens feu confiança, així pensem continuar. De vosaltres depèn. Ara TENIU LA PARAULA. VOSALTRES DECIDIU AMB EL VOSTRE VOT.
CANDIDATURA: Joan Roma, Concepció Barniol, Anna Ma. Cunill, Rosa Ma. Soler, Ivan Tubau, Sergi Busoms, Rogelio Cano, Suplents: Meritxell Rota, Joan Rovira, Jesús Solanellas.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?