Tuesday, March 31, 2015

 

MUNICIPALS,NI MÉS NI MENYS- art. Regió 7

MUNICIPALS, NI MÉS, NI MENYS.
El 24 de maig, tindran lloc les desenes eleccions municipals , iniciades l’abril del 79, en la més llarga etapa democràtica que mai ha gaudit el nostre país.
Qualsevol persona que llegeixi aquesta ratlles podrà recordar com era el seu poble o ciutat trenta-sis anys enrere, i com és ara. Segur que estarà d’acord en que la feina feta ha estat immensa i el canvi espectacular en tots els àmbits: infraestructures, equipaments, serveis, organització interna i externa. No parlo de colors polítics ni llocs concrets, perquè les millores han estat intenses i extenses, mèrit de tots els qui ho han fet possible, amb mitjans escassos i legislacions complicades.
Veig, però que ara alguns partits voldrien modificar el sentit de les municipals per vendre-les com unes eleccions destinades a fer coses que no els hi son pròpies. Malament ho deuen veure quan han de desviar l’atenció dels ciutadans cap a objectius que no tenen res a veure amb la feina diària dels ajuntaments. I poca confiança en les seves candidatures quan fan una crida a  votar-los no pel que han fet o proposen fer, sinó per altres motius.
Sóc dels que em causa perplexitat i decepció veure, en molts ajuntaments, com el Ple es dedica a parlar, discutir i aprovar temes municipals, durant una hora i en dedica dues a tractar temes que no tenen res a veure amb el municipi. Dona la impressió que no tenen prou idees, feina o propostes referides al municipi, i s’han de dedicar a parlar de temes del món mundial, molt interessants en determinats moments, però clarament fora de lloc, a nivell de competències municipals.
La reconversió del Ple municipal en mini – parlaments és força habitual, jo diria massa habitual, en molts ajuntaments, i deixen una sensació de falta de credibilitat als partits que s’hi han afeccionat al llarg dels anys. La presentació de mocions i més mocions, sobre qualsevol tema, per important que sigui, no té cap lògica a nivell municipal. Cada administració s’ha d’ocupar dels seus temes, de les seves competències i puc assegurar que de temes municipals, sempre n’hi ha si se’n volen trobar.
En el cas de Borredà, varem acordar a l’inici de l’etapa democràtica, dedicar-nos als temes de casa, i no portar al Ple temes que no tinguessin relació directa amb el poble. Amb unes poques excepcions, aquesta norma pactada, l’hem complerta, i considero el resultat clarament positiu. Veure com en molts plens municipals es fa la competència al Parlament  de Catalunya, al Congrés de Diputats o al Parlament Europeu, no ho considero ni adient, ni pràctic ni profitós. Es dediquen uns esforços, temps i tensions a debats i votacions que van directament a un calaix, aliè a l’ajuntament.
Mocions sobre la política nuclear de l’estat,  relació amb l’exèrcit,  política energètica, participació en forces de pau, toros sí – toros no, modificació de l’IVA cultural, o esportiu, política industrial nacional o estatal, experimentació amb animals, i cent o dos- centenars més de temes que han estat motiu de grans debats en plens, no acosten la política municipal als ciutadans. Deixem que cada administració, cada institució, faci i exerceixi el seu papers i competències.

Les eleccions municipals del 24 de maig, son per elegir nous consistoris, dedicats a resoldre els problemes dels veïns i veïnes. Els problemes de cada dia, i no son preàmbul o excusa per cap altre objectiu que l’àmbit municipal. Malament quan es volen barrejar competències i objectius. Els ajuntaments tenen prou temes a resoldre a casa, com perquè s’hagin de distreure amb altres àmbits. Alguns ja ho han fet, i el resultat ha estat clarament negatiu. Distreure’s vol dir no dedicar-se a l’essencial. I els reptes que tenim son immensos. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?