Friday, March 20, 2015

 

DE 38 A 43, NOU MODEL COMARCAL - art. revista La Rella

DE 38 A 43, NOU MODEL COMARCAL.
L’actual divisió territorial de Catalunya en 41 comarques és una mala còpia de la que va proposar el geògraf Pau Vila, en temps de la República. Quan el govern Pujol va voler reprendre el tema, va passar de les 38 de Pau Vila a les 41 actuals, però amb un greu pecat de naixement. Les va convertir en mini parlaments, en comptes de mancomunitats de serveis com hauria estat lògic.
Es a dir, les comarques amb pocs habitants, cas del Berguedà, Ripollès, Solsonès, o ara el Lluçanès els hi toquen 19 consellers comarcals, que son designats pels partits polítics, en funció dels resultats de les eleccions municipals. Aquesta distribució suposa que molts pobles no hi tenen cap representant, altres en tenen 3 o 4, però no hi son en tant que representants dels seus municipis sinó del seu partit. Fatal, com perquè els consells comarcals funcionin adequadament.
Ara tothom té clar que va ser un greu error i el volen corregir, canviant les lleis i fent que els nous consells, siguin realment mancomunitats on hi siguin presents tots els pobles amb els alcaldes al capdavant i tenint un vot ponderat. Es a dir, Prats tindria més pes a l’hora de votar que no pas Sant Martí d’Albars, o Lluçà per posar dos exemples. D’aixó se’n parla des de fa anys i com tot en aquest país, encara està verd, tot i que es considera urgent posar-ho en marxa.
La gran novetat d’ara és que el Lluçanès i també el Moianès, volen entrar en el món comarcal amb un model comarcal diferent. De fet, la gran justificació per ser comarca és que tenen uns Consorcis eficients i els volen preservar. Més ben dit, la continuïtat dels dos consorcis son la base per esdevenir comarca. I és que el país no necessita 41 o 43 mini parlaments. Es absurd i car, el país necessita que els pobles s’agrupin per donar serveis que tot sols no poden donar i així tenir-ne més i millor gestionats. S’ha acabat el temps en que cada poble tenia un abocador, o un servei d’aigua, serveis socials independents, etc, ara només la agrupació pot permetre bons serveis socials, culturals, esportius,medi ambientals, sanitaris, de lleure, etc, etc, i aquesta és la feina que han de fer els futurs consells comarcals, amb tots els alcaldes presents i actius.

I per demostrar que es vol tenir aquesta eficient organització , aquí al Lluçanès, s’ha de demostrar amb fets i el dia 26 de juliol hauríeu de traduir-ho amb vots. Una potent participació mostrarà la voluntat d’esdevenir comarca. Una nova comarca amb un nou model , diferent del que tenen les veïnes i que ha de ser copiada de cara el futur per totes elles. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?