Wednesday, March 25, 2015

 

BORREDÀ - RESUM MANDAT 2011 - 2015

BUTLLETÍ       INFORMEM    - BORREDÀ

RESUM DE MANDAT 2011 – 2015

Resumir quatre anys de govern municipal no és fàcil si es vol fer d’una manera breu i pedagògica. Ho intentarem, deixant en primer lloc clar que aquest ha estat un mandat molt atípic degut a la pitjor crisi dels darrers decennis i a la pròpia crisi de la Generalitat que ha comportat menys diners pels ajuntaments i menys eficàcia en la gestió.
De totes maneres, l’ajuntament ha capejat el temporal de la millor manera possible, aplicant una política austera en la despesa, i aprofitant al màxim els recursos disponibles. El resultat el teniu a la vista, i ara en recordarem els principals elements del nostre funcionament intern.
ESTRUCTURA MUNICIPAL.
L’Estructura de l’ajuntament, es composa de la part política, l’administrativa, la tècnica i la laboral.
Part política. EL CONSISTORI, format pels 7 regidors /es elegits en les eleccions de maig de 2011, repartits en 5 d’Equip de Govern ( Joan Roma, Antonio Velasco ( substituït per Joan Rovira a meitat de mandat), Concepció Barniol, A. Maria Cunill, Anna Rubio, i 2 d’Oposició ( Joan Pallach i Vicenç Vilalta).
Pertoca a l’Equip de Govern , administrar, gestionar i impulsar l’acció de govern municipal i a la oposició , supervisar, controlar i aportar tot allò que cregui oportú.
La dinàmica govern – oposició ha estat positiva, constructiva i clarament beneficiosa per tirar endavant els reptes i projectes municipals. El resultat és clarament positiu.
EQUIP DE GOVERN.

Alcalde, Joan Roma, coordinador de l’equip de govern i alhora responsable d’urbanisme, governació i turisme. Dedicació voluntària i altruista, a raó d’un promig d’entre 15 i 20 hores setmanals. Presideix les reunions municipals, però alhora acostuma anar a moltes reunions a nivell comarcal ( consell alcaldes, agència de desenvolupament econòmic, municipis Riera de Merlès, reunions sectorials, etc, ) i a nivell nacional a Barcelona o altres indrets (federació municipis, Diputació, Generalitat, Món Rural, Localret, etc,) per tal d’obtenir informació i participar en acords que puguin afectar o beneficiar els pobles petits. Es habitual un viatge a la setmana a Barcelona i un o dos més a la comarca, sigui per buscar subvencions, sigui per tractar temes diversos.

Primera Tinent d’Alcalde, Concepció Barniol, regidora d’ensenyament, gent gran i noves tecnologies. Dedicació parcial amb una remuneració de 668 euros al mes, per unes 20 hores setmanals d’activitat, en part política, en part tècnica. El seu centre de treball està situat en el Centre Cívic. Té la tècnica Imma Botella, com a dinamitzadora de la gent gran, compartida amb altres municipis. Despatxa amb ella tots els dilluns. Es membre del Consell Escolar, membre de Borredà de Festa, organitza i actua de monitora de cursos gratuïts d’informàtica per la gent gran, o per altres edats, s’ocupa de fer el manteniment de la web municipal ( borreda.net) i és la responsable de festes específiques com la visita del Carter Reial, i la de Reis, entre altres tasques. Substitueix l’alcalde, en cas d’absència d’aquest per viatges o vacances. La tècnica Esther del Amo, dinamitzadora de carrer , despatxa amb ella i amb la segona tinent d’alcalde, en temes que afecten les dues àrees.
Nota: De la Generalitat obtenim el 50% de l’import de les remuneracions de la primera i la segona tinent d’alcalde, com ajut a càrrecs electes.

Segona Tinent d’Alcalde, Anna Maria Cunill, regidora de serveis socials, joventut, festes i esports. Dedicació parcial amb una remuneració de 668 euros al mes, per unes 20 hores setmanals d’activitat, en part política, en part tècnica. El seu centre de treball és a l’ajuntament. Té de tècnica de serveis socials , a la treballadora familiar, Montserrat Pedrals, compartida amb altres ajuntaments. Despatxa amb ella tots els dijous, i amb ella programa la feina de la treballadora familiar Rosa Boatella, compartida amb Vilada. De tècnica d’esports, té Vanessa Chirveches, compartida amb altres ajuntaments. Despatxa amb ella els divendres. Es presidenta de Borredà de Festa ( elegida pels qui composen aquesta entitat, però no lligada al càrrec municipal de manera específica),a més s’ocupa de les tasques d’arxiu de documents i consultes del registre civil, per descarregar aquesta feina a la secretària.

Regidora de Cultura,Medi Ambient i Piscines, Anna Rubio. Dedicació voluntària i altruista a l’ajuntament. Encarregada de les activitats culturals, d’ella depenen els monitors de teatre i de dansa que imparteixen classes a nens i nenes del poble. Coordinadora també de la Coral de Borredà amb l’associació de la gent gran i l’ajuntament. En tant que membre del Consistori, participa en els debats, propostes i resolucions de tots els temes municipals. I trasllada a l’alcalde les propostes que li arriben , siguin o no de la seva regidoria. Juntament amb la primera tinent d’alcalde, organitza, programa i gestiona el funcionament de les piscines municipals.

Regidor món rural,i Sanitat, Joan Rovira. Dedicació voluntària i altruista a l’ajuntament. Encarregat de planejar i programar accions que puguin millorar la vida a pagès. A l’igual que la Regidora Anna Rubio, trasllada les inquietuds i propostes que li arriben, a l’equip de govern . S’ha demanat a la Diputació l’elaboració definitiva del inventari de camins municipals per tenir perfectament delimitats els camins públics , dels privats, per poder demanar ajuts que permetin fer un manteniment adequat d’aquestes vies de comunicació. També s’està negociant amb les operadores de mòbil / Internet una millor cobertura a tot el terme municipal.

La dedicació política de l’Equip de Govern es situa a l’entorn de les 60 hores setmanals, a banda dels viatges que pertoca fer a l’alcalde, però també a les dues tinents d’alcalde, en funció de les convocatòries i reunions que es reben, i a les quals es oportú assistir. Queda clar que l’antiga dedicació, a temps perdut, a l’ajuntament ja no és possible si es vol tenir la feina al dia i resoldre els problemes que van sorgint.

SECRETARIA – INTERVENCIÓ.
Aquest és el càrrec funcionarial més important d’un ajuntament. El porta Montserrat Cabana, llicenciada en dret. Té dedicació parcial de 20 hores, els dilluns, dimecres i divendres. Treballa també a Toses. Li hem proposat ampliar la dedicació a Borredà, vist l’increment de feina que tenim. S’encarrega de tota la secretaría, i també del servei d’intervenció ( comptabilitat). Igualment porta la secretaría del Jutjat de Pau, al servei de la Jutgessa, Emilia Prat.
Per reforçar l’apartat de comptabilitat, tenim conveni amb l’ajuntament de La Pobla de Lillet que ha designat la funcionària Carme Puig per aquesta tasca. Ella actua al servei de la nostra secretària, per aquestes funcions. Posteriorment tot passa a la Diputació de Barcelona per ser revisat i comprovat, abans d’aprovar-ho a l’ajuntament.

TÈCNIC MUNICIPAL D’URBANISME.
Tenim l’arquitecte, Josep Vilaseca, com a tècnic municipal d’urbanisme, amb una dedicació parcial, en funció de la feina existent. Habitualment ve els dimecres al matí, per despatxar amb l’alcalde i la secretària, atendre les consultes programades, inspeccionar les obres municipals i fer visites sobre el terreny si així ho requereixen les llicències sol·licitades.
Redacta tots els informes preceptius, i s’encarrega d’assessorar l’alcalde i la secretària en matèria urbanística. A ell se li encarreguen tots els projectes municipals.

BRIGADA D’OBRES I MANTENIMENT.
La brigada consta de 3 persones. Tots tres tenen dedicació complerta. El cap de la brigada, Josep Culell, i els treballadors, Josep Vilardell i Gerard Tubau. Tots 3 son polivalents i intercanviables en gairebé totes les feines d’obres i manteniment dels serveis municipals, de manera que la baixa d’un d’ells, o les vacances no pertorben el bon funcionament del poble.
Tots tres fan servir els vehicles de l’ajuntament o de l’ADF , i tots tres tenen claus de tots els equipaments, edificis i infraestructures, i coneixements per arreglar i fer funcionar els serveis bàsics, començant pel de subministrament d’aigua del poble.
Periòdicament segueixen cursos tècnics de millora dels seus coneixements en els més variats àmbits i sectors per garantir la bona feina. Aquests cursos son contractats per l’ajuntament o els inscrivim com alumnes allà on es duguin a terme. Siguin cursos de primers auxilis, d’utilització d’un desfibril·lador, de manteniment de piscines, o de lluita contra la legionel·losis, per posar uns exemples.
La brigada depèn directament de l’alcalde, el qual programa amb Josep Culell les feines a realitzar de caràcter extraordinari. Pel que fa les habituals és ell mateix qui les programa i les reparteix. Despatxen un dia a la setmana.
En Josep Vilardell, és l’encarregat del cementiri. En aquest àmbit és ell el responsable d’actuar amb el personal de la funerària de Berga. Si cal és ajudat per Josep Culell.

CONGELACIÓ IMPOSTOS I TAXES.
Conscients de la duresa de la crisi, l’ajuntament va acordar congelar impostos i taxes, com a mesura adequada perquè tothom podés afrontar la crisi en millors condicions. Per poder-ho fer, el primer fou reduir totes les despeses no imprescindibles, i garantir els ingressos previstos, procurant sempre trobar subvencions, totals o parcials ,per totes les obres a realitzar.
No es poden reduir més les despeses, a no ser que es decideixi prescindir de serveis i activitats que considerem essencials pel poble. D’aquí el compromís que varem establir de no apujar cap concepte, i apostar per modificar algun servei que permeti estalviar, com en el cas de l’enllumenat públic, calefaccions, telèfons, etc.  

PROGRAMA ELECTORAL – PARCIALMENT COMPLERT.
En el programa electoral per aquest mandat( 2011 – 2015) hi figuraven 10 compromisos. Sempre hem procurat donar compliment a les promeses electorals, però l’especial gravetat de la crisi, juntament amb la paràlisis de la Generalitat han motivat que alguns dels compromisos no s’hagin pogut complir com son: Construcció del magatzem municipal i parc infantil. Tenim els terrenys, però hem renunciat a fer l’obra a canvi del 50% de la subvenció aconseguida. Aquesta renúncia permet obtenir 195.000 euros per altres projectes municipals. Tampoc en aquest mandat s’ha pogut construir l’Estació  Depuradora. Es una obra que ha de fer la Generalitat, i ha incomplert totes les promeses. Ara diu que l’ha programat per 2016- 2017. Ja ho veurem. I tampoc s’ha fet el Parc urbà que havíem plantejat a la zona de Cal Gall. En canvi sí que hem comprat els terrenys , situats al lateral de la zona esportiva,  la Restauració del Pont de Sant Joan, l’impuls a les noves tecnologies i al turisme, o la primera fase de Renovació del Casc Antic , per la qual ja tenim els diners i aviat contractarem l’obra.
Per contra, hem fet algunes obres i actuacions no previstes en aquell programa electoral i han suposat una evident millora pel poble. Aquí us recordem les més rellevants.

1.- Reasfaltatge del camí de la Riera de Merlès , tram Borredà – import 567.383,53 euros. L’obra més gran del mandat, finançada entre Generalitat i Diputació de Barcelona i gestionada pel Consell Comarcal del Berguedà.
2.- Restauració Campanar de l’Església de Salselles, per un import de 26.000,00 euros aportats per la Diputació de Barcelona. Primera fase d’aquest projecte de restauració de l’antiga església del poble de Salselles fins el 1898 en que passà a ser de Borredà.
3.- Recepció de les parcel·les números 8 i 9 de la Unitat d’Actuació de Cal Gall. Aquestes dues parcel·les es podran posar a la venda en subhasta pública, i l’ingrés es podrà dedicar a obres municipals.
4.- Obres de millora de la Xarxa d’aigua, per un import de 36.500,00 euros aportats per la Diputació i destinats a automatitzar l’obrir i tancar la captació de la riera Margansol, arqueta de buidatge , clorador pel dipòsit de Capdevila i control de nivells de dipòsits d’aigua via Internet.
5.- Planta Potabilitzadora d’aigua, per un import de 70.000,00 aportats en un 90% per la Diputació de Barcelona. Millora la qualitat i la regula al llarg de tot l’any.
6.- Tancament perimetral amb xarxa de totes les instal·lacions d’aigua de la zona de Subirà. Subvencionat per la Diputació.
7.- Mur de contenció del pati posterior de la Casa Consistorial. Subvencionat per la Diputació.
8.- Tancaments perimetrals dels dipòsits de Campalans, Capdevila, i Cal Gall. Subvencionats per la Diputació.
9.- Pla d’Ocupació . Contractació de 9 persones a mitja dedicació, per tasques de millora i manteniment general del nucli urbà, infraestructures i equipaments.
10.- Diverses actuacions de millora de l’enllumenat públic, així com d’instal·lació de baranes, protecció d’espais, bancs, etc,
11.- Reasfaltatge del camí de la Roca, per un import de 34.500,00, aportats per la Diputació.

VALORACIÓ DE MANDAT.
Pels qui hem estat responsables de la gestió municipal, considerem assolits la major part dels objectius fixats, tenint present les adversitats que suposa una crisi de grans dimensions com la que hem patit. La valoració ha d’anar a càrrec vostre i d’aquí el resum que hem fet. Felicito i agraeixo la dedicació de tots els membres del Consistori, tant els de l’equip de govern com els de la oposició, amb els quals hem pogut arribar a grans acords en els temes essencials. I a funcionaris i treballadors que han dut a terme amb eficàcia les decisions emanades dels acords dels plens municipals i juntes de govern. La crisi ha estat dura, i continua sent-ho, cosa que no ha permès complir tot el programa electoral, però l’hem modificat amb prou de novetats com perquè compensessin el que no s’ha complert.
L’alcalde, Joan Roma i Cunill.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?