Tuesday, March 03, 2015

 

BORREDÀ - INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS DEL CENTRE CÍVIC

Gent Gran. Així es va planificar des del principi i així s’ha fet servir des de la seva INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DEL CENTRE CÍVIC DE LA GENT GRAN
Encara que sempre parlem del Centre Cívic, el seu nom complert és Centre Cívic de la inauguració.
Tot el mobiliari interior, va ser concedit per l’Obra Social de Caixa de Manresa, i tot l’equipament informàtic prové de la Diputació de Barcelona, destinat a la Gent Gran.
Dit això, en un poble petit sempre intentem compatibilitzar els equipaments i serveis, sempre i quan el destí principal quedi preservat.
En el cas concret d’ús dels ordinadors per part dels nens i nenes de l’escola ( o de fora del poble) ha de quedar clar que la prioritat la té la gent gran, i només en casos especials es pot deixar el seu ús a la mainada, si hi ha un pare o mare, que se’n faci responsable.
El motiu és que cap dels ordinadors té accés restringit, amb la qual cosa ningú supervisa ni controla els accessos dels usuaris. Aquesta situació ha motivat accessos no adequats, per una banda, i interferència amb les activitats habituals de l’Associació de la Gent Gran de Borredà. Es per aquest motiu que en alguns casos es va denegar l’accés als ordinadors.
La responsable de les activitats en el Centre Cívic de la Gent Gran, és la primera tinent d’alcalde, Concepció Barniol, la qual ha delegat en la Remei Sañas ( Vice presidenta de l’Associació de la Gent Gran) i la Carme Picas, la responsabilitat de supervisar les activitats, quan ella no està present.
En casos concrets d’haver de realitzar alguns deures, s’ha autoritzat l’ús d’aquests ordinadors, sinó infereixen en les activitats de la Gent Gran.
El desitjable seria que aquests nens i nenes podessin accedir a l’ús dels ordinadors a les instal·lacions de l’escola. Lloc molt més adequat i apte per poder-hi treballar en les degudes condicions, sense interferir en cap altra activitat de cap altre col·lectiu.
Borredà, 3 de març de 2015.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?