Sunday, March 01, 2015

 

BORREDÀ - BUTLLETÍ MUNICIPAL NÚM 10 - FEBRER 2015.

BORREDÀ – BUTLLETÍ INFORMEM – NÚMERO 10 – FEBRER 2015.

28.000 EUR DE DIPUTACIÓ.
Fa pocs dies es va rebre notificació de la concessió d’un ajut de la Diputació de Barcelona per un import de 28.000 euros, destinats a un nou Pla d’Ocupació, una part i la resta a d’altres conceptes.
Tal com varem fer amb l’anterior Pla d’Ocupació, hem encarregat la gestió de selecció i contractació a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, la qual en el moment oportú obrirà el termini de presentació de candidats a entrar en aquest nou Pla. La previsió és que sigui a meitats del proper mes de març, amb la intenció de disposar d’un nou equip per encarar les feines de primavera i estiu de l’ajuntament.
Els mesos d’estiu son els que donen més feina de manteniment. A aquest segon Pla hi destinarem 18.000 euros, i els restants 10.000 aniran destinats a completar el propi P.O,amb vestuari, pla de formació i seguretat, material i utensilis.
Els interessats en participar en el Pla d’Ocupació hauran de presentar CV a l’Agència durant el termini previst. Oportunament posarem avisos a les cartelleres municipals, i al web de l’ajuntament.

CANVI ENLLUMENAT
S’ha dut a terme una primera actuació de substitució de l’enllumenat públic en els carrers de la Font, Placeta i carrer de Dalt. Aquesta primera inversió ha estat de 3.850 euros, subvencionada en un 90% per la Diputació.
El canvi de llum tradicional per Leds, suposa un important estalvi energètic i lògicament econòmic, d’aquí que continuï en els propers mesos i anys, fins tenir tots els llums canviats.
Properament es canviaran les faroles dels carrers Girona i Lleida, amb uns fanals iguals als que ja estan en els altres carrers de la urbanització de Cal Gall, i els llums seran Leds. Aquesta inversió de prop de 13.000 euros va a càrrec d’una altra subvenció de la Diputació i es durà a terme als voltants de Pasqua.

FOMENT DEL TURISME
El turisme és el principal sector econòmic del poble i és lògic que tingui una clara prioritat a l’hora de fer inversions en la seva promoció. Per Pasqua estrenarem unes tovalles amb la proposta de 5 caminades, de diferents dificultats. L’ajuntament ha demanat a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el disseny d’aquestes tovalles, i n’editarem 30.000 exemplars que repartirem entre tots els bars, restaurants, botigues i cases de turisme rural.
Aquestes tovalles poden tenir aquest servei, o el de ser un document informatiu de les activitats que poden fer els visitants , una vegada arriben a Borredà. En la tovalla hi ha un codi QR que es remet a altres 15 caminades que tenim programades i es poden trobar en el web municipal. També hi hauran les adreces de les webs municipal i de turisme de la comarca, com perquè tinguin disponible tota mena d’informació sobre restaurants, botigues, càmpings, cases de turisme rural, etc.
El cost d’aquestes tovalles es pagarà amb els ingressos que l’ajuntament obté de la taxa turística que la Generalitat va crear dos anys enrere, a les estades turístiques a Catalunya, una petita part de la qual es reparteix entre els municipis turístics com ara el nostre.

OBRES DONADES
En els darrers mesos s’han instal·lat diferents obres d’artesania de ferro elaborades pel  ferrer jubilat, Josep Roma, en diferents llocs del nucli urbà. Aquestes obres han estat realitzades per aquest ferrer, amb plena i total llibertat de creació i han estat donades gratuïtament a l’ajuntament, mitjançant un conveni entre les dues parts.
Tot el material, treball i complements han estat pagats per l’autor, i l’ajuntament només ha participat en l’elecció del lloc més indicat, i ha facilitat la brigada d’obres per col·locar-les en el lloc decidit.
El nostre poble és conegut i reconegut per la bona conservació del llegat arquitectònic i pel bon manteniment de tots els edificis, equipaments i infraestructures, si a més hi posem altres motius d’atracció, complementem el passat amb novetats del present. Així el fem més atractiu i més habitable. Es una aposta a continuar en el futur, i és lògic agrair aquestes aportacions desinteressades.
El mateix autor ha donat altres de les seves obres a la Parròquia, tant per l’interior de l’església com per l’exterior. Tot plegat ajuda a completar espais que quedaven poc protegits o poc arreglats. La suma de totes les actuacions públiques i privades ha aconseguit arribar al punt on estem. Tot és millorable, però deu n’hi do de la feina feta.

ALTES I BAIXES DE POBLACIÓ.
Tots els pobles de la comarca del Berguedà , a l’igual que els de les comarques veïnes del Ripollès, Solsonès, Osona, perden població en aquests darrers anys. Estem davant un preocupant fenomen que fa necessari un canvi substancial en les polítiques autonòmiques i generals, si es vol aconseguir un autèntic reequilibri territorial.
Borredà tenia 837 habitants l’any 1900, 1090 l’any 1930 ( un poble realment gran per aquells temps) i d’aquí va passar als 892 de l’any 1940, als 747 de l’any 1960, i als 488 de l’any 1980. El punt més baix el varem assolir l’any 1991 amb només 441 habitants. En els anys següents es va aconseguir remuntar fins els 614 de l’any 2009, el punt més alt d’aquest període, amb un increment procedent de l’arribada de famílies noves, i de la immigració, bàsicament romanesa. Ara, però, tornem a perdre població situant-nos de nou, al voltant dels 560 habitants.
Aquesta és una dinàmica general en les zones de muntanya i és per aquest motiu que hem assistit a diverses reunions d’alcaldes, consells comarcals i diputacions per demanar canviar tendències, garantir serveis bàsics, i facilitar l’arribada de noves activitats en sectors diversos. Tot ha d’anar acompanyat de polítiques àmplies i innovadores com perquè torni a ser fàcil trobar treball, i viure a pagès. En aquest apartat tant important és comptar amb noves tecnologies, com en ajudes per manteniment de camins, transport col·lectiu, serveis essencials complerts, etc.
I han de ser les administracions superiors les que han d’ajudar els ajuntaments en tots aquests apartats pels quals els recursos municipals son inexistents, o clarament insuficients, a banda de no tenir les competències pertinents. L’ajuntament de Borredà participa en tots aquests fòrums on es discuteix i es fan propostes de cara el futur immediat.

SITUACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
Les finances municipals s’han regit sempre pel principi de l’austeritat en la despesa i la moderació en els augments d’impostos i taxes. Aquest equilibri entre ingressos i despeses ha permès mantenir tots els serveis, equipaments i infraestructures en bones condicions. I la cruesa de la crisis ens ha portat a congelar impostos i taxes en els darrers anys i així pensem continuar en el futur. Ha de quedar clar, però, que no es poden abaixar perquè, fer-ho, suposaria posar en perill molts d’aquests serveis essencials. L’ajuntament ha retallat despeses no imprescindibles en tots els àmbits, ja no queda marge per retallar més sinó es vol retallar qualitat i quantitat.
L’ajuntament compleix amb les noves reglamentacions pel que fa a pagaments. Es paga a trenta dies, des de l’aprovació de la factura. No tenim deutes pendents de cap de les obres realitzades. Tot està al dia, però la Generalitat ens deu a finals de febrer 238.725,25 euros. Per aquest motiu tenim tensions de tresoreria com tots els ajuntaments amb circumstàncies similars, i d’aquí que treballem habitualment fent servir una pòlissa de crèdit concertada amb Banc Sabadell per un import de 100.000 euros. Aquesta pòlissa ens permet complir amb les nostres obligacions diàries.
Estem al dia en el retorn del crèdit que anys enrere varem concertar amb CX, i també estem al dia en el retorn dels crèdits concertats amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona.
Les obres realitzades a la Unitat d’Actuació núm.1 ( Cal Gall) estan acabades i pendents de liquidació definitiva, degut a la interposició de diversos contenciosos , per una de les parts. Mentrestant no es resolguin, els que queden pendents, l’ajuntament ha avançat una part de l’import. La resta ha estat aportada per tot els altres propietaris, via quotes urbanístiques.
Totes les obres que hem realitzat durant aquest mandat s’han fet amb subvencions de la Diputació de Barcelona, i totes estan acabades i liquidades, excepte les que es troben en curs. I la més gran ( Primer tram Carrer Manresa i Carrer Queralt) s’adjudicarà en les properes setmanes.
Les liquidacions dels pressupostos dels darrers anys han donat els següents resultats positius: 2011-  8.025,18 . 2012 – 32.997,21 . 2013 – 170.109,08 . La previsió de 2014 és positiva, si bé encara no està tancat.

DENÚNCIES SENSE FONAMENT – ELS TRIBUNALS HAN RESOLT.
Aquí ens coneixem tots, i tots sabem del què és capaç de fer una persona o una altra. Al capdavant de l’ajuntament, en l’etapa democràtica iniciada l’abril del 79, hem tingut dos alcaldes, Antoni Andreu i Josep Nadeu i a partir del 91, Joan Roma. Amb ells han participat dels afers municipals prop de 40 altres persones, indispensables per poder governar el municipi, de la millor manera possible.
L’ajuntament de Borredà s’ha caracteritzat per una bona entesa entre els grups municipals presents, dedicats a millorar equipaments, infraestructures i serveis per als ciutadans. El resultat està a la vista de tothom i el poble ha millorat radicalment en aquests 36 anys de democràcia.
No és fàcil governar, administrar, gestionar un municipi en segons quines circumstàncies. Un alcalde és com un encarregat d’una empresa, en que tots els ciutadans son socis. Té uns contramestres que l’ajuden i col·laboren i uns treballadors que fan rutllar tot el que depèn de l’ajuntament. Si hi ha bona sintonia entre tots, el resultat és excel·lent , i si alguna cosa falla, el resultat no és tant bo.
Estic satisfet de totes les etapes viscudes, excepte el parèntesis del 2003 – 2007 en que el Grup de CiU va creure que podia posar en qüestió tot el que s’havia fet abans, per intentar guanyar en els tribunals el que havia perdut a les urnes. En aquell període es varen presentar prop d’un centenar de denúncies per via administrativa, penal, querelles, contenciosos, requeriments, queixes a Sindicatura de Comptes, de Greuges, Parlament, Generalitat, Diputació, etc, etc.
Aquesta manera d’actuar va trencar la bona entesa existent fins aleshores, i ha suposat un llarg periple de tramitacions, gestions, pèrdua de temps i de diners en demostrar que l’equip de govern havia actuat conforme a llei. I és que tot equip de govern té múltiples controls interns i externs. En primer lloc, la pròpia honestedat dels que el composen. Honestedat demostrada i que tothom ha pogut contrastar al llarg de tots aquests anys, però és que la gestió municipal és supervisada i controlada per la secretària – interventora, en primer lloc, tot seguit pels membres de la oposició, i a continuació per la Diputació de Barcelona que té encomanat l’assessorament jurídic i econòmic, per poder portar la documentació ja revisada, al control de la Sindicatura de Comptes, també al del Departament de Governació de la Generalitat, i finalment del Govern Central.
Aquell centenar de denúncies varen ser degudament ateses, fins aconseguir guanyar-les totes, demostrant la falsedat dels seus plantejaments. Amb tot, una d’elles ha arribat fins a dia d’avui, degut a la lentitud de la Justícia. Es tracta de la venda de la Fàbrica de Baix. El grup de CiU d’aquells anys, va denunciar la venda, considerant que hi havia hagut diversos delictes. La denúncia es va presentar l’any 2006, i en el 2009 el Tribunal de Primera Instància de Berga va proposar l’arxiu de la causa per entendre que no hi havia cap delicte. Es va presentar recurs, ja no per via administrativa sinó penal, i el passat dia 30 d’octubre en judici públic davant el Tribunal Penal de Barcelona, l’equip de govern de l’any 2000 va demostrar la rectitud de les actuacions dutes a terme,de manera que ara el tribunal ha dictat sentència ABSOLUTÒRIA, com no podia ser d’altra manera.
Es greu, en un poble petit que ens coneixem tots, que uns pocs ressentits vulguin embrutar la trajectòria personal i política dels que ens dediquem a treballar pel poble, d’una manera altruista. Ho fem perquè estimem el poble i perquè volem que prosperi. Mai hauríem fet res que el podés perjudicar, i el resultat de la compra i posterior venda de la finca de la Fàbrica de baix n’és una prova evident. L’ajuntament ( tot el poble) va recuperar els diners invertits, va augmentar-los amb la venda de 4 noves parcel·les industrials i finalment va aconseguir gratuïtament 3.640 m2 de zona verda a l’entrada del poble.
Recordem tots aquesta manera d’actuar i recordem els seus protagonistes. Pensem en els diners gastats, en el temps perdut i en les repercussions polítiques i personals que han tingut les denúncies presentades. Els tribunals han parlat i han deixat les coses clares.
Agraeixo la dedicació i bona feina feta pel primer tinent d’alcalde, Jesús Solanellas, i el segon, Ernest Martínez. I vull tenir un emocionat i profund reconeixement a la feina feta durant 15 anys pel secretari – interventor, Ramon Maria Canudas i Vila. Va ser un funcionari honest i fidel a la legalitat i entregat al progrés del poble. Des d’aquí li retem públic homenatge.
I finalment felicitem la bona feina feta en la nostra defensa, en aquests i altres causes, a l’advocat Javier Ramos Chillón. La seva professionalitat i entrega ens ha ajudat a aclarir i demostrar la falsedat de les acusacions, en contra nostra.
Qui vulgui tenir més informació pot consultar el web municipal: borreda.net o el bloc de Joan Roma Cunill.

FINAL DE MANDAT
Aquest és el darrer butlletí de l’actual mandat. Un butlletí que fa 36 anys es dedica a mantenir informats a tots els ciutadans de Borredà, i que ara s’afegeix d ‘altres modalitats d’informació com el web, blocs, etc. Agraeixo a tots els membres del Consistori, a tot el personal, la bona feina realitzada en aquests anys, malgrat les dificultats per una crisis llarga i d’una duresa mai vista. Hem mantingut les prioritats que ens havíem fixat i hem continuat gestionant amb la mateixa austeritat de sempre, intentant complir els compromisos assumits. Gràcies a tothom per la comprensió i la col·laboració en pro de continuar millorant les condicions de vida del poble de Borredà.
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?