Saturday, February 07, 2015

 

TÈCNICS INFALIBLES - art. Regió 7

TÈCNICS INFALIBLES.
Pels poc coneixedors de l’estructura d’un ajuntament, permeteu-me detallar els principals tècnics que hi actuen. En primer lloc el secretari/secretària. No confondre amb un administratiu qualsevol. De fet és com el Notari municipal que dona fe dels acords dels polítics, certifica, informa, gestiona...el que l’alcalde, la junta de govern o el ple ha decidit. Es la peça clau de l’ajuntament a nivell tècnic. A continuació, en ajuntaments grans hi ha l’Interventor , encarregat de tot l’apartat econòmic. Una altra peça essencial. I si l’ajuntament és petit, el secretari fa també d’interventor i es converteix en un tècnic tot terreny que tant ha de saber d’administració, com d’urbanisme, comptabilitat, etc, etc.
Seguim, amb l’arquitecte municipal, encarregat de vetllar pel compliment, interpretació, supervisió i control de l’àmbit urbanístic. Es qui ha d’informar i dictaminar sobre el Pla d’urbanisme, i lidiar amb la immensa teranyina de lleis i normatives locals, nacionals i estatals. No solament ha d’entendre en arquitectura i urbanisme, sinó en matèries molt més àmplies i complicades. El mateix ha de fer l’enginyer municipal en els temes del seu àmbit, i molt especialment en les lligades a les llicències d’activitats. Per raons d’espai em limito a parlar d’aquests tècnics i de com els  hi ha canviat la vida a ells i a nosaltres, els alcaldes, dels quals en depenem en tot moment.
Els alcaldes, volem/necessitem, tècnics infalibles en els temps que corren. Estem immersos en un àmbit posat sota sospita i qualsevol decisió pot ser posada en qüestió , qualificada d’errònia, o directament considerada sospitosa, quan no, delictiva. Els canvis introduïts en els darrers anys en les lleis municipals, no permeten ni tant sols cometre un error, una equivocació, o una interpretació determinada si algú la porta als tribunals o a d’altres organismes controladors. No és estrany que tots els tècnics es plantegin canvis substancials en el seu present i futur sinó es canvien les regles de joc. A dia d’avui es fa més difícil actuar de tècnic que no pas de polític. Veiem, ras i curt, el perquè.
El govern central, en mans del PP ha tingut l’habilitat de modificar en profunditat les regles de joc de l’administració local, fins el punt de que el que abans podia ser un error, una equivocació o una interpretació determinada d’una normativa o llei vigent, ara es considera un delicte penal. Ja no una falta administrativa, amb un càstig administratiu, sinó una possible pena de presó i inhabilitació. Davant aquesta permanent amenaça és lògic que els tècnics vulguin curar-se en salut i no donin conformitat a res que no estigui molt, molt clar. I no ens equivoquem, la legislació està plena de grisos, d’interpretacions diverses i fins i tot contradictòries, i això porta a demanar un informe extern, si la cosa no és molt clara. I si aquest informe no ho aclareix se’n demana un tercer, amb el conseqüent retard en tramitacions, i un enorme cost econòmic i humà.

Aquesta dinàmica s’ha generalitzat no només en el món municipal, sinó també en el de la Generalitat o de l’Estat. Ja no es troben tècnics que fàcilment donin conformitat a peticions del seu àmbit. Primer s’estudien llargament, després es supervisen, a continuació es demana contrastar les resolucions, i finalment si es creu oportú, es demana a un expert la seva opinió... finalment pot arribar la resolució esperada, amb uns quants mesos de retard, i un elevat cost de tramitació. El dubte permanent, la sospita generalitzada, l’amenaça constant no és la millor via perquè els tècnics puguin treballar. Tenim una inflació legislativa brutal, en tots els àmbits, i una lentitud exasperant en la resolució de temes. Els qui estem en primera línia de l’administració se’ns fa molt complicat explicar-li al ciutadà de peu que no es poden prendre decisions sinó és després d’un llarg camí de precaucions per evitar danys col·laterals. Aquest sistema ha de ser modificat de forma urgent, l’endemà de les eleccions generals, si volem tenir una administració eficient. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?