Tuesday, February 17, 2015

 

EVITAR UN IMMENS DESASTRE EN EL MÓN ASSOCIATIU - Art. Nació Digital Solsona

EVITAR UN IMMENS DESASTRE EN EL MON ASSOCIATIU.
Hi ha decisions que semblen molt poc rellevants i en canvi poden provocar un desastre de conseqüències imprevisibles. Ara mateix si les reaccions en contra no obliguen a modificar la llei, l’any vinent milers d’entitats de tota mena poden decidir plegar per no poder donar compliment a les obligacions que se’ls hi volen imposar.
Tenim dos problemes greus de difícil solució. Per una banda el govern central ha modificat la normativa que regula les obligacions financeres de les entitats sense afany de lucre, per tal que des d’aquest any portin comptabilitat oficial de doble partida, per poder fer la declaració de l’impost de societat, l’any vinent. Fins ara, només les entitats que superaven els 100.000 euros d’ingressos estaven obligades a portar aquests comptes i fer la declaració. Ara s’exigeix a totes les entitats, sense afany de lucre, encara que la majoria no hauran de pagar res en la declaració per la poca capacitat financera que tenen, però el sol fet d’haver de portar tota aquesta documentació, moltes ja plegaran.
Dic que teníem dos problemes. El més greu és l’anterior, però n’hi ha un altre procedent de la translació de la Llei de Transparència catalana, la qual obliga a publicitar tots els ingressos i despeses d’aquestes entitats. Això no es tant greu com el primer apartat però no deixa complicat posar-ho en pràctica. Perquè què vol dir donar publicitat ? Es suficient amb la publicació en una web de l’entitat ? O posar-ho en un cartell ? O enviar una circular, o publicar-ho en algun butlletí oficial, ...no queda clar com posar en pràctica aquest mandat.
I no exagero en el títol de l’article quan parlo de DESASTRE , perquè estem parlant de totes les AMPA’s del país, clubs modestos de futbol, o bàsquet, patinatge,..o colles geganteres, castelleres, caramelles, comissions de festes, colles de jove, gent gran, associacions de veïns, clubs de lectura, de caminades, i així una llista fins a l’infinit.
Només cal pensar que comarques com el Solsonès segur que tenen unes 300 entitats d’aquest tipus, el Berguedà unes 400, el Bages més de 600, etc, etc, com deia, milers a tot Catalunya, i totes elles han de donar compliment a aquestes obligacions sense cap ajuda especial sinó és la de la informació. Tots els qui estem o hem estat en alguna d’aquestes entitats, hem vist que pocs son els que accepten el càrrec de secretari, i encara menys el de tresorer o comptable. Si ara se’ls diu a aquestes dues persones que hauran de portar una comptabilitat oficial, i fer declaració cada any davant d’Hisenda, diran que no. I quines entitats es poden permetre contractar una gestoria per fer aquesta feina? Per poc moviment que tingui una entitat, la gestoria li haurà de cobrar com fa per les Comunitats de veïns d’algun edifici, o feines semblants.
La majoria d’entitats viuen en mig d’una complerta precarietat de mitjans econòmics, i humans. Pocs a treballar i poc diner a gestionar. Totes procuren fer rifes, vendre loteria, cobrar quotes molt baixes, obtenir regals, etc... simplement per poder arribar a finals d’any i cobrir despeses. Si ara se’ls hi diu que cada any hauran de presentar llibres, fer declaracions, etc, i que sinó es porten bé poden haver-hi sancions, qui serà el valent a assumir aquestes responsabilitats ?

No és hora ni moment per aquestes invents. En plena crisis econòmica, i de voluntariat, no es poden exigir qüestions com les que tractem. Tirar-les endavant suposa liquidar milers d’entitats que son les que fan funcionar els pobles, barris, ciutats, clubs, associacions, esports, lleure, cultura....Aquí sí que ens hi juguem el futur, en tots aquests àmbits. A nivell esportiu ja podeu veure una primera vaga important en protesta per unes condicions inassumibles a nivell de seguretat social, tributacions,etc, Doncs bé, toca mobilitzar-se als més alts nivells per aturar aquesta decisió. No podem perdre les entitats que donen presència i personalitat a cada poble i ciutat. Sense elles milers de festes i activitats no tindrien lloc. No ens ho podem permetre. Bé, doncs, el motiu d’aquest escrit és informar del crític moment en que ens trobem. Que tothom en prengui nota en el seu àmbit i obligui a moure’s per aconseguir la suspensió de les normes. Precisament a tocar d’unes eleccions és més viable fer canviar normes. Ara toca fer-ho.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?