Sunday, January 11, 2015

 

MARXA FORA - art. Regió 7

MARXAR FORA.
Des de l’inici de la forta crisi que patim tenim obert el debat sobre si és un drama o un encert marxar a treballar fora del país. En el meu cas particular considero que va ser un encert marxar i aprofitar els anys fora per treballar, estudiar, formar-me i veure realitats molt diferents de les nostres.
El mateix penso ara, si bé, el problema rau en les possibilitats de tornar. Marxar fora durant un temps, encara que no es pugui practicar el que s’ha après aquí, és positiu per molt diverses raons. Contactar i conviure amb societats molt diferents, obre els ulls i la mentalitat cap a realitats que sovint, coneixem molt superficialment per llibres, documentals o pel·lícules que resumeixen un país, una societat, en unes poques pàgines. Com tot, la realitat és molt més diversa, plural i complicada del que ens imaginem a simple cop d’ull.
Sortir fora, obliga canviar d’idioma, costums, menjar, horaris, tenir altres sensibilitats i altres valors, i al tornar tot es veu d’una altra manera. Per tant, benvinguts siguin els intercanvis d’estudiants, els programes d’estudi i treball , en altres països, dintre o fora de la UE. I si no hi ha feina aquí i se’n pot trobar a fora, doncs, toca anar-hi i provar sort. No passa res si les coses no surten com penses. L’important és tenir la valentia de donar el pas, i fer els possibles per superar els obstacles que apareguin. I mai se sap què és bo i què és dolent. Marxar pot suposar obrir-te cap espais mai imaginats, feines no pensades i, perquè no, formar parella o família en llocs ben llunyans.
A més,  tinc clar que el nostre país, la nostra nacionalitat és la europea. I els nostres idiomes son els que parlem a casa i els que hem après a l’escola, o aprenem a la feina. No s’ha de ser cap fenomen ni cap persona especial per aprendre a parlar tres o quatre idiomes, de manera que la frontera idiomàtica es pot travessar si hi ha veritable voluntat de fer-ho , a una edat que no suposa cap gran problema.
En resum, per a mi i, cada vegada més, per bona part del jovent, sortir fora, és sortir del marc de la UE. Sortir de Catalunya per anar a qualsevol dels països europeus, és continuar a casa. I en aquesta casa comuna hi ha multitud d’oportunitats i camí per córrer. El debat sobre si perdem cervells privilegiats, universitaris, persones preparades, científics, investigadors...és un debat molt casolà. Mentrestant es quedin a la UE bon servei faran perquè tots anem en el mateix vaixell, de manera que continuo pensant en la bona idea de sortir d’aquí per anar a treballar un temps en qualsevol altre indret.
La part negativa del tema, és si, transcorregut un determinat temps, vols tornar i no trobes cap via per fer-ho. Aleshores ,sí tenim un problema. I aquest és l’autèntic debat que hauríem de tenir. Com fer possible el retorn dels marxats . De moment molt pocs poden tornar amb garantia de poder obtenir una feina en el que s’han especialitzat o en un sector molt determinat. La crisi ha destrossat molts sectors i no és gens fàcil trobar un lloc mínimament adequat. D’aquí que molts dels que volen tornar, no ho faran mai, o hauran d’esperar molt per poder-ho fer. Aquest sí és un problema.

De fet, la cultura social, laboral, universitària...de molts països, contempla una via de sortida cap altres llocs, per completar la formació. Aquí no és habitual, i ara molts dels que ho fan, no ho fan per desig sinó per obligació, però aquest és un hàbit més que hem d’aprendre a la vista de com van les coses. Estic convençut que la introducció d’aquesta via, serà clarament positiva pel conjunt de la societat, del país i del conjunt de la UE. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?