Sunday, January 25, 2015

 

L'AJUNTAMENT DE BORREDÀ ENVIA NOTIFICACIÓ AL DIARI DIGITAL - APUNT. INFO.

L’AJUNTAMENT DE BORREDÀ HA NOTIFICAT AL DIARI DIGITAL “APUNT. INFO”, LES DILIGÈNCIES DELS SERVEIS JURÍDICS, RELACIONADES AMB L’ARTICLE: Borredà, per vergonya de tots.
“Jaume Freixa i Julià,advocat, he estat designat pel Sr. Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà, amb l’objectiu d’interposar diverses accions judicials tant Penals com Civils, en defensa del seu dret a l’honor i a la pròpia imatge, contra questa publicació, els seus responsables i contra l’autor de l’article publicat el passat dia 16 de gener de 2015, en la pàgina web www.apunt.info, del Portal de comunicació del Bages , Berguedà i Solsonès APUNT, amb el títol: “Borredà, per vergonya de tots”.
L’esmentat article que ha estat redactat fora de qualsevol mena de rigor periodístic, conté en el seu cos multitud d’inexactituds i d’afirmacions calumnioses i injurioses, que sense perjudici de les accions judicials que puguem emprendre han de ser de forma immediata objecte de rectificació.
En aquest sentit volem recordar-vos que la Llei Orgànica 2/1984 del dret de rectificació atorga al meu representat dret de rectificar la informació difosa pel vostre mitjà de comunicació on line APUNT a travès de l’article referit anteriorment, d’aquells fets que l’eludeixen i que consideri inexactes, la divulgació dels quals pugui causar-li perjudici....”
“Cas que transcorregut el termini de 3 dies amb que compteu per procedir a la publicació de la rectificació que s’adjunta , aquesta no s’hagi produït , no dubtarem a recórrer a la via judicial en exercici de la nostra acció de rectificació perquè sigueu compel·lits a publicar-la.....”
Aquesta és una part de la transcripció de la notificació tramesa a la publicació esmentada amb la pretensió de que sigui admesa i se li doni compliment.
Hem de manifestar que la representant dels serveis jurídics de la publicació es va posar en contacte amb els nostres serveis jurídics, i ja va donar compte de que s’havia suprimit l’article en qüestió, tant bon punt s’havia tingut notícia de la interposició de la demanda. I efectivament s’ha comprovat la supressió de l’article. Les nostres actuacions s’acullen al dret de rectificació, i al mateix temps volen garantir la no publicació de nous articles sense signar. Amagar-se darrere l’anonimat treu tota credibilitat i veracitat als fets que es relaten i pretenen aconseguir una invulnerabilitat que no es mereixen els qui actuen d’aquesta manera.
Per últim, és pretensió nostre conèixer l’autoria de l’article, en el qual hi veiem clarament l’actuació d’un mínim de tres persones, prou conegudes per altres fets semblants. Cas d’aconseguir les proves pertinents, actuarem en conseqüència.
Borredà, 25 de gener de 2015.

L’alcalde – president, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?