Wednesday, January 07, 2015

 

LA UTILITAT DELS CAÇADORS - Art. La Rella

LA UTILITAT DELS CAÇADORS.
Els qui conduïu de nit per aquestes carreteres, estareu d’acord en mi, en que és ben fàcil trobar tota mena de fauna salvatge, amb greu perill per ells i per nosaltres. Les topades amb porcs senglars, cérvols, cabirols,etc, son cada vegada més freqüents, i resulta molt difícil evitar l’atropellament en segons quins indrets.
Aquesta proliferació de fauna mostra la riquesa que tenim, però alhora produeix danys importants, a nivell econòmic, i posa en perill vides humanes en determinades ocasions. Com compaginar l’existència de tota aquesta fauna, amb la seguretat a la carretera, és un dels temes que no tenim resolts. Fins i tot en autovies i autopistes on és obligat tenir tanques perimetrals , tot sovint podem veure accidents causats per porcs senglars, o altres espècies animals.
S’està treballant en propostes més elaborades i segures com les de protegir millor tot el perímetre, substituint els filats actuals, per altres dobles o triples. Es evident que això evitaria bona part dels accidents, però no seria just fer recaure sobre les espatlles de pagesos, ramaders o propietaris forestals el cost d’aquesta substitució o implantació.  En aquest cas haurien de ser les administracions corresponents: Generalitat i Estat, les que es fessin càrrec d’aquestes mesures, lligades directament al cost de manteniment de la carretera.
Amb tot, però, la manca de depredadors naturals, fa molt més rellevant el paper del caçador. Un esport clarament a la baixa, per envelliment i desaparició dels seus components. Totes les colles perden practicants i no hi ha incorporació de joves. Si la tendència continua és evident que el resultat serà molt perjudicial per a tots. Les sobre poblacions de determinades espècies ja perjudica greument els conreus, els boscos i prats. Si no es rebaixa el nombre de caps de bestiar salvatge, serà impossible competir en condicions adequades, amb altres indrets del país.
El paper del caçador ha anat de baixa a nivell d’apreci del país. El despoblament rural, ha motivat el desconeixement del paper “equilibrador” que sempre ha tingut, i s’hauria de revertir aquesta imatge considerant-lo com un element essencial del territori per tenir-lo equilibrat. A tots ens pertoca treballar en aquesta direcció i evitar criminalitzar o despreciar un esport que aporta clars avantatges a tota la societat. I una bona via és la de descarregar-los de certes obligacions i facilitar la seva feina, en tots els sentits. Els qui el practiquen ja m’entenen.

Joan Roma, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?