Wednesday, January 28, 2015

 

BORREDÀ - EL DIARI DIGITAL -APUNT.INFO - PUBLICA L'ESCRIT DE RECTIFICACIÓ DE L'ARTICLE PUBLICAT ,SENSE SIGNAR, EL PASSAT DIA 13 DE GENER

BREU DETALL DE LES FALSEDATS, INJÚRIES I CALÚMNIES CONTINGUDES EN L’ESCRIT, PUBLICAT EN EL MITJÀ DIGITAL: APUNT.INFO ( Portal de comunicació Bages,Berguedà i  Solsonès).
Es fa difícil puntualitzar, aclarir o detallar un escrit , absolutament ple de falsedats, invencions, crítiques, injúries, etc, però seguiré l’ordre en que apareixen , tot i deixar clar que és impossible detallar-les totes. Apuntaré, doncs, les principals.
1.- Problemes amb la justícia. No tenen res a veure amb cap mena de corrupció. El judici es va celebrar el dia 30 d’octubre, i estem a l’espera de sentència. Varem demostrar un error administratiu, però cap mena de delicte. En anteriors ocasions, totes les denúncies varen ser arxivades, o guanyades, fins i tot amb imputació de costes als denunciants. La motivació era política no judicial.
2.- Parlamentari del PSC. Ho vaig ser 16 anys i no 12, i vaig estar en diverses comissions territorials o sectorials. Vull recordar que el PSC estava a la oposició i no en el govern, per la qual cosa se’m pressuposa una “capacitat d’influència tant gran” que demostra un total desconeixement de l’activitat parlamentària.
3.- Carrera truncada. La meva carrera no s’ha truncat mai per causes externes ni internes. He assumit els càrrecs que se m’han ofert, o als quals m’he presentat, i m’he anat retirant per raó d’edat i de programació personal. Es fàcil de provar i comprovar.
4.- Greu acusació personal. Aquest és el punt més indignant, més trist i més inacceptable de tots. La separació i posterior divorci de la meva dona va ser per consentiment mutu, amb total respecte, i hem quedat amics per sempre, a l’igual que amb la seva mare a la qual considero sogra, i per ella sóc el gendre. Es miserable llençar una acusació totalment falsa, i tant fàcil de provar i comprovar com parlar amb ella, i si cal fer-ho davant d’un tribunal.
5.- No cobro cap pensió de la Diputació de Barcelona. Es fals. Tampoc sóc Conseller de Política Municipal ( càrrec que en el PSC no existeix). En tot cas seria Secretari de Política Municipal, però aquest càrrec el vaig tenir 20 anys enrere. Ara sóc President del Consell de la Federació XI, càrrec pel qual no cobro res.
6.- Dinar per recollir fons per pagar la multa al Tribunal de Comptes. Mai s’ha fet cap dinar per recollir fons per pagar cap multa, ni a Borredà ni en altres municipis.
7.- Dades del CAP. No vull entrar en si algú llença rumors, perquè del que vull parlar és de realitats. Totes les dades del CAP estan degudament arxivades, i guardades pel personal mèdic. L’ajuntament no disposa de cap clau ni cap accés a cap document mèdic.
8.- Factures dubtoses del Tennis i l’Aparcament. Cap dubte, entre altres coses perquè els comptes han estat estudiats, revisats i controlats per la oposició, i per la Diputació de Barcelona que va concedir ajuts. En aquests casos sempre es controlen les factures, així com les obres realitzades per comprovar-ne la fidelitat, la qualitat i la idoneïtat.
9.- Industrials de La Valldan. Aquest sí és un tema realment sorprenent. Un tema inventat i fals, tant senzill com parlar amb qualsevol empresari i veure què se suposa que vaig fer-hi.
10.- Favors municipals a particulars. Totes les obres que s’han projectat en el municipi han estat objecte de presentació a plans de la Diputació o de la Generalitat que han estat les institucions que les han pagat. Son aquestes administracions les que vetllen perquè tot sigui legal i correcte. No hi ha hagut ni una sola denúncia ni una sola objecció a cap de les obres realitzades. I parlar de centenars de milers d’euros destinats al Molí de Subirà, és que ni tant sols coneixen la casa. I l’ajuntament només va actuar a la planta baixa per recuperar el vell molí, mitjançant una subvenció de la Diputació, a canvi de 25 anys per mostrar-lo com atracció turística. Repeteixo només la planta baixa, la resta va anar a càrrec de la propietària. Ben fàcil de comprovar.
11.- Favors a granges d’engreix. Francament un altre invent perquè com alcalde en cap moment puc actuar en una competència de la Generalitat.
12.- Participació en consells d’administració de diverses empreses. No estic en cap consell d’administració de cap empresa, ni ara, ni mai en els 36 anys de democràcia municipal, ni com a vocal ni com a cap altre càrrec. Es fàcil de comprovar-ho mitjançant les declaracions de bens que estem obligats a fer tots els càrrecs públics.
13.- Administrador d’una empresa. No he estat mai administrador de cap empresa, i per descomptat de cap empresa del Sr. Solanellas.
14.- Venda Fàbrica de baix. Totalment falses les afirmacions de venda, revenda... i la traca final. L’Ajuntament no ha comprat mai cap local a la Fàbrica de baix ni per 150.000 euros ni per 10 euros. I és que és tant senzill com comprovar si en el patrimoni municipal hi figura cap local en aquest indret. L’ajuntament no ha comprat res de res. Una altra falsedat. Com a mínim quan es denuncia un tema s’ha de comprovar. En aquest cas és tant senzill com anar al Registre de la Propietat a Berga.
En resum, he informat de 14 punts que considero essencials, tot i que el conjunt és absolutament infame. Voler desacreditar una persona amb aquests arguments és penós i sobretot indigne per totes les acusacions, falsedats, injúries i calúmnies que conté, totes elles molt fàcils de demostrar.
Borredà, 21 de gener de 2015.
Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà
NOTA IMPORTANT:  Aquest escrit de RECTIFICACIÓ ha estat publicat en data d’avui dia 28 de gener, i estarà disponible fins el proper diumenge a les 24 hores. Com encapçalament figura el text següent.
“Havent rebut un requeriment de Joan Roma Cunill per fer efectiu el seu dret de rectificació i atès que un cop analitzat el seu requeriment aquest portal de comunicació ha valorat el fet de que l’article titulat “Borredà, per vergonya de tots” publicat el 13 de gener de 2015,pugui no ajustar-se als termes de rigor periodístic exigibles, passem a publicar un escrit de rectificació del mateix, per tal d’esmenar el greuge que se li hagi pogut generar, tot manifestant en nom de APUNT.INFO, i de les persones que hagin pogut intervenir en la redacció de l’article la nostra disculpa a tothom qui s’hagi pogut sentir ofès injustament”.                

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?