Tuesday, December 02, 2014

 

PETICIO AL CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT - ALCALDES DE LES LLOSSES I BORREDÀ
Hble. Sr. Conseller,En nom propi, en tant que Alcalde – President de l’a juntament de Borredà (Berguedà) i per delegació de l’Alcalde – President de l’ajuntament de Les Llosses ( Ripollès) , li fem arribar la gran preocupació pels constants incidents de trànsit a la C-26, en el tram Ripoll – Berga, però molt especialment en el traçat dels nostres termes municipals, on la carretera té una especial estretor, plena de revolts i punts d’impossible pas per vehicles de gran tonatge.

Ahir, dimecres dia 26 de novembre, a quarts de vuit del vespre, en el terme municipal de Les Llosses, un nou incident amb un tràiler va provocar el tall de tot el trànsit , en les dues direccions, durant més de 3 hores. Amb grans dificultats es va poder desencallar el vehicle , de manera semblant a com es va haver de fer, un parell de mesos enrere amb un altre, en el terme municipal de Borredà.

Poden semblar incidents aïllats, i poc habituals. En absolut. Relatem els dos incidents més greus, amb tall total, però incidents lleus i mitjans en tenim cada setmana, i res indica que en qualsevol moment no puguem tenir-ne amb resultats fatals. Estem temptant la sort, i com alcaldes no podem permetre-ho.

Mesos enrere, varem dirigir escrit al Director General de Carreteres, varem aparèixer als mitjans de comunicació i fins i tot varem impulsar una iniciativa al Parlament de Catalunya. A data d’avui no hem vist cap canvi, ni rebut cap explicació. No veiem cap altra alternativa que la de senyalitzar la prohibició de pas de vehicles de gran tonatge, en el tram Ripoll – Berga, mentrestant no es reformi aquest traçat. Tot el tram es converteix en una trampa mortal pels conductors que s’imaginen transitar per una carretera normal, i fins que no estan dintre, no veuen l’equivocació. Un error que els impedeix retrocedir i han d’avançar, per revolts impossibles, fins que arriba l’incident.

Els habitants dels nostres municipis i tots aquells que utilitzin habitualment aquesta carretera, condueixen sota els efectes de la por, l’ensurt constant, el perill imminent i la sort sinó es troben cap d’aquests vehicles.

En resum, Hble Sr. Conseller. Li demanem la seva personal implicació en la resolució d’un tema que no ha d’esperar a tenir morts , per actuar. S’ha de prohibir el pas de vehicles de grans dimensions per aquest tram de la C-26, si volem prevenir i no esperar desenllaços fatals.

Esperem i confiem en la seva sensibilitat i responsabilitat, per veure resolt de forma urgent, aquesta situació.

I perquè consti li trametem el present escrit el dia 27 de novembre de 2014.

L’alcalde de Borredà, Joan Roma i Cunill, per delegació també de l’alcalde de Les Llosses.

A L’HONORABLE SR CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT – GENERALITAT DE CATALUNYA.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?