Tuesday, December 02, 2014

 

AVUI DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES DISCAPACITADES - art. Nació Digital

AVUI , DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.
Les Nacions Unides varen declarar el dia 3 de desembre com el dia dedicat a les persones amb discapacitat. Avui, doncs, és un bon moment per parlar i pensar en la situació que tenen aquestes persones, en plena crisi econòmica, i en plenes retallades en matèries tant essencials com els serveis socials.
Segur que tots tenim en el nostre entorn immediat persones conegudes, o familiars amb diferents graus de discapacitat, i la seva vulnerabilitat ens ha de preocupar especialment quan veiem com es redueixen prestacions i s’anul·len convenis que posen en perill serveis tant prioritaris com els tallers de formació i ocupació, beques, ajuts a la dependència, prestacions socials diverses, etc.
Que un discapacitat pugui treballar, obtenir uns ingressos, poder-se integrar en la societat, disposar de vivenda pròpia, individual o col·lectiva, assistir a tallers, formar-se per ocupar altres llocs de treball, etc, és fonamental per aconseguir una societat més justa. I tot està en perill. Més ben dit, moltes associacions i fundacions han hagut de tancar, i altres estan en el límit de la supervivència per haver vist reduïdes les aportacions de la Generalitat o per rebre les ajudes amb uns retards impossibles d’aguantar.
Precisament moltes associacions aguanten, per ajuts que els ajuntaments donen, malgrat estar en situació límit, però un equip de govern ha de tenir unes prioritats clares i contundents i abans s’ha de retallar en múltiples coses, que no pas en les destinades a persones vulnerables com son els discapacitats.
Aquí al Berguedà tenim diverses entitats que fan una feina admirable, amb una constància i dedicació dignes d’elogi, i per tant, necessitades d’ajuda permanent. Parlem del Taller Coloma, de l’Associació Llar de Queralt, del Grup Horitzó, de la Fundació Dr. Trueta,..totes elles fan un servei immens a la nostra societat. Dotzenes de persones tenen feina, tenen pisos tutelats, tenen formació, i estan integrats en els nostres pobles. Es lògic que els ajuntaments tinguem convenis de col·laboració amb totes elles, i prioritzem aquestes ajudes, per davant d’altres que poden ser considerades com a prescindibles. I cal animar els monitors i sobretot les juntes d’aquestes entitats, a seguir al peu del canó, malgrat les dificultats immenses amb que es troben.
Avui, és un bon dia per retre homenatge, però els homenatges i reconeixements han de servir per impulsar noves ajudes i garantir que siguin reconeguts com peces fonamentals per preservar els drets d’aquestes persones. No puc entendre, com el govern de la Generalitat, pot deixar aquests col·lectius sense els ajuts conveniats. Un conveni és un compromís, un contracte a complir, i no podem consentir els seus incompliments quan el mateix govern demostra tenir diner per altres destins molt menys urgents. En àmbits com aquests és on es veu la sensibilitat d’un govern, d’una administració.

Un govern d’esquerres té unes prioritats, producte de les sensibilitats que li son pròpies, i puc assegurar que son els ajuntaments socialistes, els més proclius a formalitzar convenis i garantir els ajuts necessaris per preservar aquestes entitats, en uns moments especialment durs per a tota la societat. S’ha de protegir als més febles, i avui, dia internacional de les persones discapacitats, ho podem demostrar fent-nos socis d’aquestes entitats, a nivell particular i garantint els ajuts signats, si tenim càrrecs institucionals. Fets i no paraules son el que necessiten aquests col·lectius.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?