Tuesday, November 18, 2014

 

BORREDÀ,JUDICI VIST PER SENTÈNCIA. LA DEFENSA DESMUNTA LES TESIS DEL FISCAL.

BORREDÀ,JUDICI A L’ALCALDE I EX-TINENTS D’ALCALDE, CONCLUSIONS.

Avui, dimarts dia 18 de novembre a les 10 del matí ha tingut lloc la segona jornada del Judici per un suposat delicte de prevaricació i falsedat documental, contra l’alcalde de Borredà, Joan Roma, i els ex –tinents d’alcalde, Jesús Solanellas i Ernest Martínez. En aquesta segona jornada, simplement s’han produït les intervencions del Fiscal i la Defensa, per donar compte de les conclusions del Judici que va tenir lloc el dia 30 d’octubre.
El Fiscal, ha mantingut les acusacions, entenent que la venda de la Fàbrica de baix, va ser motiu de diverses irregularitats, per part dels acusats, reiterant els suposats delictes de prevaricació ( per haver votat a favor de la venda directa de la Fàbrica de baix) per majoria simple i no absoluta en el Ple del mes de març de 2001. I de falsedat contra l’alcalde per haver signat el Vist i Plau, en els certificats emesos pel Secretari – Interventor de la Corporació Municipal. També ha reiterat que es va oficialitzar la venda sense els tràmits indispensables que varen ser gestionats, a posteriori. Per aquests motius ha mantingut la acusació contra els tres acusats.
Tot seguit, l’advocat de la defensa de l’alcalde , Joan Roma, ha rebatut les acusacions del Fiscal, exposant i detallant tota la operació de venda de la Fàbrica de baix, en la qual no hi ha vist cap conducta delictiva, ni d’ocultació de la tramitació. Tot el contrari, ha explicat que la venda no es va fer per acord de Ple Municipal del mes de març de 2001 sinó de desembre de l’any 2000, i per unanimitat de tots els regidors del Consistori , format per PSC i CiU. També ha informat de la conformitat en la venda per part de tots els regidors, i el resultat clarament favorable als interessos generals del municipi de Borredà.
Ha acceptat l’existència d’un error en la tramitació de la documentació, per la qual cosa entenia que es podia haver portat el tema davant un Tribunal Contenciós – Administratiu, però mai cap un Tribunal per via penal. Ha demostrat la bona fe de l’alcalde, demanant assessorament jurídic a la Diputació de Barcelona i seguint amb rigor la tramitació que se li havia dictaminat. L’alcalde, i el secretari varen complimentar la tramitació, a l’ajuntament i davant la Generalitat, per la qual cosa, l’error de la venda directa es va subsanar a posteriori. I res impedia no poder-ho fer, tal com es va dur a terme.
Ha rebatut les acusacions del Fiscal en tots els termes, per quan l’alcalde no tenia cap necessitat de falsejar resultats d’un ple, quan tenia majoria absoluta. I pel fet de que l’acord de venda s’havia aprovat per unanimitat. Per tant, no existia cap delicte per prevaricació, com tampoc per falsedat documental, per quan el vist i plau de l’alcalde és preceptiu en tots aquells documents signats per un secretari , per donar fe que realment qui estén el certificat, és el secretari de la Corporació.
Aquesta intervenció ha desmuntat les tesis del Fiscal, respecte la prevaricació, i la falsedat documental, a l’igual que la tramitació feta davant el Departament de Governació que havia seguit el procediment establert. Si el Departament no havia emès informe negatiu, és per haver considerat la venda com a vàlida i sense motius per informar-la en contra. Per tant, tot s’havia fet, amb transparència i sota el principi de legalitat.
Acabada aquesta intervenció, l’advocat dels dos ex – tinents d’alcalde ha detallat el procediment seguit per l’ajuntament de Borredà en la venda de la Fàbrica de baix, i la correcció dels acords presos per part dels seus dos representats. En cap moment ells havien de conèixer la legislació vigent, si el secretari havia manifestat la correcció de la via proposada per la venda de la Fàbrica. A més, tots els regidors havien votat igual, de manera que tots estaven d’acord amb la venda i les condicions acordades. I tot el procés havia estat supervisat pel Secretari de la Corporació, pel Departament de Governació de la Generalitat, i pels propis serveis jurídics de la Caixa de Manresa, sense haver-hi trobat cap obstacle ni cap irregularitat. I una altra fiscalització havia estat portada pel Registrador de la Propietat de Berga, el qual havia advertit sobre la necessitat de fer un expedient de venda d’un bé patrimonial, expedient que es va fer, a posteriori, amb total correcció i rigor.
Per tot l’exposa’t per part dels advocats de la Defensa de l’alcalde i dels dos ex – tinents d’alcalde, han demanat la ABSOLUCIÓ total dels acusats.
Acabada la sessió, el judici ha quedat a l’espera de sentència. Sentència que ens serà notificada el dia 18 de desembre.
Borredà, 18 de novembre de 2014.
L’Alcalde, Joan Roma i Cunill
Nota final.
Estic plenament d’acord amb les conclusions dels advocats de la Defensa, en que aquest tema no hagués hagut d’arribar mai a un Tribunal Penal. Si algú havia vist algun error, o havia cregut en una inadequada tramitació, podia haver impugnat l’acord municipal, o presentat un contenciós –administratiu. Tant l’acord de venda, com la tramitació, han estat objecte d’informació pública, en el butlletí municipal INFORMEM. I tota la documentació ha estat disponible pels regidors. Lamento, una vegada més, l’actuació dels denunciants, que no cercaven justícia sinó fer planar dubtes sobre l’acció política de l’equip de govern municipal. La darrera paraula la té el Tribunal, i la sabrem el proper dia 18 de desembre.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?