Wednesday, November 26, 2014

 

BORREDÀ- PUNT DE RECOLLIDA D'ARBRES I BRANQUES

BORREDÀ – PUNT DE RECOLLIDA D’ARBRES I MATERIAL DE PODA.
Com ja hem fet en els darrers anys, l’ajuntament ha habilitat un espai , a la banda esquerra del camp de futbol, per dipositar arbres i restes vegetals procedents de la poda.  Tothom qui tingui arbres, branques o altre material procedent de la poda, la pot portar en aquest indret, i posteriorment  la brigada d’obres, ho traslladarà a la part sud de la serradora, de l’entrada del poble, i ho cremarà.
Aquesta és la solució més adient que hem trobat per desfer-se de tot aquest material vegetal, i evitar que alguns el tirin als contenidors de deixalles o en altres indrets del poble. Recordem, també que qui vulgui pot demanar un contenidor de matèria orgànica i generà compost a casa seva. Dos anys enrere es varen repartir al voltant de 25 d’aquests contenidors, cedits pel Consell Comarcal i son molts els propietaris que en fan un bon ús. També , l’ajuntament n’ha instal.lat en dos indrets concrets: Aparcament municipal i a l’inici del Camí de Cal Gall.
Amb tot, l’existència de moltes cases amb jardins, ha aconsellat buscar una altra sortida per les restes vegetals de gros volum, i en aquest cas, el punt de recollida és molt útil i pràctic. El tindrem obert durant un mes, i tot seguit retirarem tot el material acumulat,i procedirem a cremar-lo en un lloc condicionat per fer-ho i amb les degudes autoritzacions i mesures de prevenció.
Borredà, 24 de novembre de 2014.
L’Alcalde, Joan Roma i Cunill<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?