Thursday, November 13, 2014

 

BORREDÀ - PROPERES ACTUACIONS



BORREDÀ – PROPERES OBRES FINANÇADES PER LA DIPUTACIÓ.
Actualment les dues empreses constructores de Borredà estan en plena feina. Una dedicada al tancament perimetral dels dipòsits i instal·lacions generals d’aigua, a la finca de Subirà. I l’altra a la Restauració del Pont de Sant Joan. Acabades aquestes dues obres, se n’iniciarà una altra, consistent en la construcció d’un mur en el pati posterior de la Casa Consistorial.
I arran una petició feta el mes passat, l’Ajuntament rebrà una nova subvenció de la Diputació de Barcelona per poder tancar perimetralment els dipòsits municipals d’aigua situats a Campalans, a Capdevila i a Cal Gall, de manera que quedin totalment protegits i aïllats de l’exterior.
També una part d’aquesta subvenció anirà destinada a la instal·lació d’un equip de vídeo vigilància a la zona de Subirà.
Aquestes quatre actuacions s’adjudicaran a finals d’any per dur-les a terme dintre del primer trimestre de 2015.
Amb aquestes actuacions, tancarem el pla d’inversions en matèria d’aigua potable, iniciat l’any 1992 en que la Cooperativa d’Aigües de Borredà va traspassar el servei a l’ajuntament de Borredà. Han estat uns anys d’una gran activitat, amb prop de 2,5 milions d’euros d’inversions en la completa renovació de tota la xarxa, ampliació i millora de les captacions, sistema de filtratge, sistema de cloració i finalment planta potabilitzadora.
En aquests moments tenim informatitzat el sistema de cloració, així com el de control de nivells de tots els dipòsits, evitant haver-hi d’anar personalment cada dia. També s’ha millorat la qualitat de l’aigua i la seva regularització al llarg de tot l’any.
Quedaven, doncs, els darrers detalls, lligats a la protecció dels dipòsits i ara, amb la nova subvenció aconseguida, es podrà deixar el tema tancat, en un molt breu termini de temps. De fet tots els espais estan ja ben aïllats però les noves mesures de seguretat i protecció fan aconsellable, procedir a tancaments perimetrals amb xarxes metàl·liques.
Borredà, 13 de novembre de 2014.

L’alcalde, Joan Roma i Cunill





<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?