Tuesday, November 11, 2014

 

BORREDÀ - DARRERES ACTUACIONS PLA MOBILITAT I SEGURETAT

A PUNT DE TANCAR EL PLA DE MOBILITAT I SEGURETAT: BORREDÀ 2005 – 2015
L’any 2005, la Diputació de Barcelona ens va entregar el Pla de mobilitat, seguretat i supressió de barreres arquitectòniques que li havíem encarregat un any abans. Aquest pla contemplava les modificacions a realitzar en els equipaments, infraestructures, vialitat, etc, per adaptar-les a la normativa vigent. De fet, des de l’any 1995, totes les obres projectades per l’ajuntament ja contenien tots els elements de mobilitat i seguretat, però alguns canvis de darrera hora obligaven a canviar alguns dels paràmetres utilitzats.
En aquests 9 anys de vigència del Pla, s’han dut a terme nombroses actuacions en matèria de senyalització viària, tant horitzontal com vertical, s’han posat cartells o plaques a tots els carrers que no en tenien, fins i tot en els més recents, de la zona nord i Cal Gall. S’han repintat espais, s’han col·locat reixes, baranes, bancs, etc, etc, fins el punt de poder afirmar que el Pla està acomplert en un 95 o 98%. Queden uns pocs detalls, previstos dintre dels propers mesos per tancar totes les actuacions programades i fins i tot n’hi hem afegit algunes de no previstes en aquells anys.
La darrera obra duta a terme, ha estat la barana del carrer Dr. Vilardell. Una obra prevista en aquell Pla i que ja és una realitat, a dia d’avui. En aquest cas hem volgut tenir en compte l’estètica de l’indret per integrar la barana en la de l’era de Cal Vilardell, de manera que no es vegi com un element especial, sinó integrat.
També a l’aparcament municipal s’hi pot veure el nou contenidor de piles , col·locat la setmana passada, una vegada fet malbé l’antic contenidor. D’aquesta manera tenim en un sol indret, integrats tots els contenidors de selectiva, des del paper/cartró, al vidre, envasos, roba, olis, piles, i deixalles domèstiques. A més de dos contenidors d’orgànica. Aquest és el punt principal de recollida i el de més fàcil accés, i és on també estaciona la deixalleria mòbil que ve un cop al mes.
En resum, cada obra que es projecta contempla unes mesures concretes de seguretat, i durabilitat, pensades perquè tothom en pugui gaudir sense cap perill, i adaptades a les seves condicions de mobilitat. En el futur proper tots els carrers i places que s’aniran renovant tindran paviments adaptats a aquestes circumstàncies, fins tenir tot el nucli urbà , modernitzat i adaptat.
Borredà, 11 de novembre de 2014.
L’alcalde, Joan Roma i Cunill<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?