Saturday, October 25, 2014

 

POBLES EN PERILL - art. Regió 7

POBLES EN PERILL.
Aquesta setmana he tingut a les mans un extens informe sobre la situació de despoblament a nivell de tot l’Estat, amb unes pronòstics realment preocupants pels qui vivim i lluitem per mantenir els pobles amb uns raonables nivells demogràfics, lligats a l’existència d’equipaments i serveis essencials. Queda clar que si un país no aposta de manera valenta i decidida pel reequilibri territorial, la dinàmica de despoblament no s’atura. Ans al contrari es va accelerant a mesura que es tanquen serveis, locals i activitat.
No entraré a valorar aquest informe en un ampli territori de l’estat en que el grau de població és inferior a Lapònia, sinó en el nostre entorn més immediat, coincident en el que abasta aquest mateix diari, Regió 7. La Catalunya Central.
Deixats enrere uns anys de suposada bonança en que la bombolla immobiliària ens va afectar o beneficar a tots els municipis, segons com es miri, hem entrat en una nova etapa en la qual la pèrdua d’habitants és generalitzada en la majoria de municipis de tot aquest ampli territori. Fins i tot les capitals de comarca no s’escapen d’aquest fenomen, amb descensos constants de població en aquests darrers anys.
Molts ens preguntem cap on va la gent que marxa de casa nostra. Una part de la immigració que teníem ha retornat als seus països d’origen en aquells casos en que els països emissors han millorat les seves condicions de vida. Poden trobar allà alguna ocupació que abans no tenien, però molts altres han anat a engruixir algunes poques ciutats metropolitanes o costaneres que mantenen , amb penes i treballs, la seva població.
Amb tot, Catalunya ha perdut més de mig milió d’habitants, i el descens continua. Però, tornant a casa nostra, el preocupant és quan els pobles perden elements essencials per garantir la seva supervivència. Sempre hem equiparat un poble a tenir un campanar, un ajuntament, una escola...El campanar continua existint, si bé amb una activitat molt, molt reduïda, l’ajuntament es manté i sobreviu amb dificultats, i l’escola corre el perill de tancament. Si mirem el descens del nombre d’alumnes en multitud de pobles, el proper pas pot ser el seu tancament. No parlem de casos puntuals, parlem de dotzenes de municipis en situació precària.
I ja hem vist que altres serveis considerats essencials han estat tancats sense cap mirament, com en el cas de les oficines bancàries. Després ve la reducció d’hores en serveis mèdics i assistencials, i tot el que depèn del nombre d’habitants.
Llegit l’informe el que importa és com fer front a aquesta realitat i com trencar la dinàmica i sortir d’aquesta situació. Només la creació de llocs de treball en el mateix municipi o en municipis propers pot facilitar la recuperació de població. Anys enrere molts creiem que calia tenir un polígon a cada poble, i així es va actuar durant anys, però queda clar que aquesta via és inadequada i el que cal és fomentar la implantació d’activitat, en dos o tres punts de cada comarca. La millora de les comunicacions facilita el trasllat i la gent mantindria el lloc de residència si tingués feina a quinze, vint o trenta minuts de casa seva. Es el temps que es tarda a anar a la capital, o a algun municipi proper.

D’aquí la gran importància de tenir una capital de comarca activa, i amb empenta com per atreure inversions, i fomentar activitat a tot el seu entorn. També alguns altres municipis de la comarca poden irradiar activitat i facilitar l’arrelament de famílies a tots els municipis de la comarca, per petits que siguin perquè allà poden trobar-hi una qualitat de vida que no tenen en pobles més grans o en ciutats. En qualsevol cas, aquesta ha de ser una prioritat clara dels governs, en els tres nivells: estatal, autonòmic i local. I sense perdre més temps del que ja s’ha perdut. 

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?