Monday, October 06, 2014

 

PERPLEXITAT - art. Regió 7

PERPLEXITAT
M’havia proposat no parlar més del procés fins passat el 9N, però la implicació directa dels alcaldes, i amb nosaltres dels secretaris , funcionaris i treballadors municipals, en general, m’obliga a fer unes consideracions pels lectors que no coneixen en detall les greus conseqüències que poden comportar les decisions del govern de la Generalitat, fent certa la dita de que “dos es barallaven i el tercer va rebre”.
La major part del procés m’ha produït perplexitat, per com s’ha portat i pel grau de desconeixement del govern Mas, de la realitat vigent a nivell català i espanyol. Per raons d’espai no puc ampliar aquesta constatació i em centraré en el moment actual dels ajuntaments. Els alcaldes som irrellevant en tots els processos electorals. Es a dir, no pintem res més que fer la convocatòria d’un ple extraordinari perquè el secretari polsi la tecla d’un programa d’ordinador perquè surtin els candidats a formar part de les meses electorals. Aquí acaba la nostra competència, i comença la dels secretaris i funcionaris designats per organitzar tot el dispositiu electoral. I al final del procés, tampoc els alcaldes signem res, ni portem cap document enlloc. Tot el procés depèn de les Juntes Electorals de zona, lligades als tribunals de justícia, i dels Jutges de Pau dels nostres pobles, encarregats de portar els resultats a la seu corresponent.
Resulta preocupant el desconeixement , per part del Govern Mas i de la seva vicepresidenta, d’aquesta realitat que fa que les ordres trameses per Governació, i l’inici del procés posi els secretaris municipals entre l’espasa i la paret, i amb ells tots els funcionaris municipals. La suspensió de la Llei de Consultes i del Decret de convocatòria de la Consulta, per part del Tribunal Constitucional , obliga a la suspensió de tots els actes lligats a la Consulta. Per tant, tots els implicats en el procediment cometrien delicte, cas de desobeir aquesta suspensió. Es que algú del Govern, no havia pensat en la força del BOE ? La principal força d’un Estat de dret, no rau en la guàrdia civil, ni en la policia ni en l’exèrcit, sinó en el BOE. Tot el que hi surt publicat és d’obligat compliment, i cap secretari , cap funcionari ni cap polític pot obviar aquesta realitat.
Estem, doncs, en el pitjor dels escenaris imaginats. Hem entrat en “terres ignotes”,amb un govern sense rumb ni brúixola, improvisant cada dia que passa, sense tenir en compte l’angoixa que produeix en tots els qui estem en les institucions. Resulta curiosa la sobtada estimació i respecte als alcaldes quan sempre se’ns ha menystingut, i maltractat a nivell competencial, financer i de representació. Tots els governs, centrals i de la Generalitat, amb un breu parèntesis del tripartit, han deixat de banda els ajuntaments. Ara, per necessitats d’un guió improvisat i alterat contínuament, se’ns demana passar al davant sense cap mena de protecció . Però, a mi no em preocupa tant el perill personal, com el de tots els secretaris i funcionaris. Ells han quedat totalment desprotegits, amb una única sortida que és el compliment rigorós de la legislació estatal, sense subterfugis ni lectures interessades. No fer-ho significa, inhabilitació, pèrdua de sou i feina.

Però, a nivell ja polític, quin immens error tirar endavant, de manera improvisada un pols a l’Estat, amb frenada immediata, i desconcert evident, davant el TC. Hem fet el millor favor a un Rajoy en hores baixes. Ara, l’hem convertit en el gran defensor de la legalitat, en un home valent, contundent...davant la resta d’Espanya i l’estranger. Francament qui hagi planificat aquest guió que s’ho faci mirar. I per últim, m’agradaria veure en aquestes pàgines la opinió d’alcaldes de CiU i d’ERC, perquè ens il·lustrin de com pensen tirar endavant el procés en els seus municipis, deixant de banda la posició dels seus secretaris i funcionaris.  Els catalans volem votar, però molts volem fer-ho en el moment oportú i salvaguardant tots els procediments perquè encaixin amb la legalitat i puguin ser reconeguts a nivell intern i extern.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?