Friday, October 31, 2014

 

JUDICI A L'AUDIÈNCIA DE BARCELONA - ALCALDE I DOS EX TINENTS D'ALCALDE AJUNTAMENT DE BORREDÀ

CELEBRAT EL JUDICI A L’AUDIÈNCIA DE BARCELONA.
Ahir, dijous dia 30 va tenir lloc la celebració del Judici, per un pressumpte delicte de prevaricació i falsedat documental que afectava l’Alcalde de Borredà, Joan Roma i els ex- tinents d’alcalde, Jesús Solanellas i Ernest Martínez.
Durant prop de 5 hores es va produir la declaració dels acusats, començant per l’Alcalde, el qual va dedicar uns 70 minuts a contestar les preguntes del Fiscal, i de l’Advocat de la Defensa, contestant totes i cadascuna de les qüestions i contradient algunes de les afirmacions o acusacions del Fiscal. El mateix President de la Sala, va donar la raó en algunes de les afirmacions fetes per l’Alcalde i contradites pel Fiscal, de manera que el resultat fou totalment aclaridor dels tràmits i gestions fetes per la venda de la Fàbrica de baix, motiu de la denúncia d’una ex- regidora de CiU, l’any 2006, sis anys després de l’acord de Ple, de venda acordada per unanimitat dels grups del PSC i CiU.
Després de la declaració de l’Alcalde, també ho varen fer els dos ex – tinents d’alcalde, en els anys 2000 i 2001. Tots dos varen manifestar la bondat de la venda de la Fàbrica de baix i el bon resultat obtingut de cara els interessos municipals.
I tot seguit varen anar compareixent els testimonis de la Defensa i de la Fiscalia, amb uns resultats aclaridors de les circumstàncies existents en el poble de Borredà , en aquells anys en que el municipi havia perdut tota la indústria tèxtil que ocupava la major part dels seus habitants i que havia portat a perdre entre 30 i 40 habitants per any, fins el punt de que l’any 91, el poble només tenia 441 habitants. Precisament aquest factor fou el que mogué l’equip de govern , encapçalat per l’alcalde, Joan Roma, a dedicar tots els esforços  a atreure indústries al poble, una de les quals fou NOGASA, amb el compromís de crear 15 llocs de treball, o altres indústries lligades a la transformació de la fusta que encara a dia d’avui estan vives i actives. Una altra prioritat fou la d’endinsar-se en el sector turístic, impulsant la creació de 3 càmpings , en el terme municipal, i diverses cases de turisme rural. Aquest és el principal sector de riquesa del poble. Tot plegat va permetre passar dels 441 habitants de l’any 91 als 611 de l’any passat.
Els testimonis de la Fiscalia no varen aportar novetats respecte la tramitació de l’expedient de venda de la Fàbrica de baix, per quan les incidències entre la signatura de l’escriptura de compra – venda entre Ajuntament i Tejidos Decorativos, varen ser subsanades posteriorment fins el punt de poder fer la inscripció en el Registre de la Propietat, sense cap altre obstacle.
Ni el secretari de l’ajuntament havia fet cap advertiment d’il.legalitat en el Ple de desembre de l’any 2000 en que s’efectuà la venda, ni el grup de CiU a la oposició havia trobat cap inconvenient, considerant positiva la venda. Va ser a l’any 2006, en el mandat 2003 – 2007, en que el grup de CiU d’aquell moment va creure que podia guanyar en els tribunals el que havia perdut a les urnes. En aquell període es va trencar l’entesa i cordialitat entre els dos grups i es varen presentar nombroses denúncies, acusacions, contenciosos i querelles, totes elles desestimades i resoltes ,sense més problemes. Per sort , aquell mandat ha estat una excepció i el Consistori ha funcionat , abans i després pels camins de les diferències, alternatives i contra propostes lògiques en la dinàmica govern – oposició.
I tant abans, com ara, la separació de funcions ha estat sempre clara, entre l’àmbit polític i el tècnic – jurídic. Pertoca a l’equip de govern, governar, i al grup de la oposició supervisar i controlar l’acció de govern, amb total i plena disponibilitat de tota la documentació i informació. I pertoca a la secretària complimentar i assessorar l’acció de govern, amb plena autonomia, i sota l’imperi de la més estricta legalitat. Així ha estat sempre i així continuarà, mentrestant sigui alcalde de Borredà.
L’actuació de compra – venda de la Fàbrica de baix, va tenir alguna deficiència administrativa, ho admetem, però en cap cas, cap irregularitat ni actuació de mala fe. El resultat fou clarament favorable als interessos municipals, tant a nivell econòmic, com urbanístic, i industrial. Es va fer amb total transparència i amb coneixement per part de tots els membres del Consistori, però també de tot el poble, mitjançant el butlletí municipal INFORMEM, que publiquem cada 3 mesos des de l’any 1979.
Per últim, vull retre homenatge al secretari d’aquell moment, el Sr. Ramon Ma Canudas, perquè va assumir la secretaria , per defunció del qui ho era fins aleshores i durant prop de 15 anys va exercir les seves funcions amb total rigor i dedicació al nostre municipi. Era una persona íntegra, ben preparada, membre del Cos Nacional de Secretaris – Interventors, i amb una llarga trajectòria professional en diversos municipis de la comarca.
Lamento que un tema com el que tractem hagi arribat a l’Audiència, després d’haver-se tractat en Primera Instància a Berga, i no haver-hi trobat causalitat delictiva. Espero i confio en que el Judici tingut ahir, serveixi per corroborar el rigor de la nostra actuació, i admetent alguns errors procedimentals, que foren corregits degudament, el resultat final fou clarament favorable als interessos municipals i per tant de tot el poble de Borredà al qual servim.
Borredà, 31 d’octubre de 2014.

L’Alcalde – President, Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?