Friday, October 10, 2014

 

HORTS URBANS - PRESENT I FUTUR - art. SEtmanari Berguedà

HORTS URBANS, PRESENT I FUTUR.
El passat dilluns, 6 d’octubre, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà va organitzar una Jornada per parlar de diferents experiències en matèria d’horts urbans. Una iniciativa reeixida en alguns llocs, dificultosa en altres, però d’indubtable interès per a tots els pobles i ciutats, com podrem veure ben aviat.
El despoblament del món rural, amb el desarrelament que suposa, ha suposat perdre milers d’horts que abans eren conreats i aportaven una part del menjar als seus propietaris. Aquesta realitat, ajuntada a una crisi de molt més llarga durada del previst, ha obligat a repensar l’ús d’aquests horts, així com l’estil de vida de molta gent que no havia portat mai un hort en la seva vida, però que ho veu com una experiència interessant des del punt de vista ocupacional, i d’utilitat pràctica.
En aquesta jornada, tècniques de diversos ajuntaments varen exposar la realitat dels seus projectes. En primer lloc Berga, a continuació Manlleu, Vic i les Masies de Voltregà. Realitats molt diverses, en funció de la composició social de cada municipi, i la disponibilitat de terrenys i recursos humans i econòmics. El cert, però, és que estem davant un moviment que anirà creixent en els propers anys, fins esdevenir una realitat consolidada i amb un futur prometedor com ha passat a França, Suïssa, Alemanya...
Els inicis son complicats per quan moltes persones no tenen cap passat agrícola i han de començar de bell nou. Sembla fàcil agafar l’aixada i posar-se a conrear un hort, però els resultats poden ser esplèndids o decebedors, en funció de tenir un mínim de coneixements o treballar a l’atzar. Com en tot, convé aprendre dels professionals, i per aquest motiu en els 4 municipis convidats, es varen realitzar cursos, tallers, jornades...d’introducció al cultiu , i en algun d’ells , és habitual l’acompanyament durant el primer mig any.
La jornada fou interessant per veure resultats i evitar errors, com a l’hora de decidir superfície, sistema de rec, reglaments, taxes, contractes,etc.. i apostar per conreus ecològics. Si els projectes tenen l’impuls dels ajuntaments, han de ser vistos com exemplars a nivell medi ambiental. En els 4 casos, així és.
Aquestes experiències han de servir per tirar endavant projectes semblants, en els nostres pobles. Amb un clar avantatge que tenen els municipis petits on és més fàcil arribar a acords entre propietaris i facilitar terrenys als qui desitgen entrar en aquest camp. Tornar a conrear vells horts permet retornar vida a l’entorn del poble, al mateix temps que s’aconsegueixen productes de la terra i un bon exercici físic i mental, a un cost més que raonable. I sinó es té feina, és una bona manera d’ocupar el temps lliure i aconseguir recursos de primera necessitat.
En el cas de les ciutats, aquesta iniciativa encara és més saludable, pel que tenen d’aïllament social, i oblit de les arrels de la majoria de ciutadans, procedents del món rural. Relligar la ciutat a la ruralitat és una bona i profitosa iniciativa, com hem pogut comprovar en els projectes exposats, especialment en el cas de Manlleu, el més veterà de tots. Conèixer i superar les dificultats trobades en els projectes exposats, permet anar més de pressa i més ben orientats als projectes que volem tirar endavant al Berguedà. Aquest era l’objectiu de la Jornada i puc donar fe que ho va aconseguir. Ara, ens hem de posar d’acord els agents implicats per fer-ho realitat a tot arreu allà on sigui possible.

Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?